VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tăng tốc thúc đẩy đưa VNACCS/VCIS vào cuộc sống

(Tài chính) Ý thức tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 1179/TCHQ - VNACCS nhấn mạnh: “Đảm bảo đưa hệ thống VNACCS/VCIS đi vào vận hành thành công theo đúng kế hoạch đặt ra là quyết tâm chính trị rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan...”.

Toàn ngành tăng tốc

Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, sẽ chính thức vận hành từ 1/4/2014 là bước đột phá quan trọng của ngành Hải quan trong tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Hiện nay, toàn ngành Hải quan đặt quyết tâm rất cao trong toàn hệ thống, tăng tốc thúc đẩy đưa VNACCS/VCIS vào cuộc sống.

Để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp (DN) XNK hiểu và vận hành thành thạo các chức năng, quy trình nghiệp vụ hải quan trên hệ thống VNCCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn công chức hải quan và DN XNK chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc từ 15/11/2013 đến 28/2/2014.

Đến thời điểm hiện nay, nhiều cục hải quan có hoạt động XNK lớn đã chủ động tích cực thu hút DN đăng ký và thực hiện chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng đã tập huấn cho trên 2.000 DN có kim ngạch XNK lớn để tham gia chạy thử chương trình. Đến nay có gần 3.000 tờ khai chạy thử thành công trên hệ thống. Hải quan Bình Dương đến nay có gần 1.600 DN đăng ký và lấy thông tin tài khoản sử dụng chương trình VNACCS/VCIS, trong đó có trên 400 DN đã tham gia chạy thử nghiệm thành công… Hải quan Hà Nội cũng đã hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao - vận động 352 DN, với 80% lượng tờ khai xuất nhập khẩu (XNK) chính thức tham gia hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS), từ 1/4.

Tại Quảng Ninh đến nay đã có 653 DN đăng ký chữ ký số với số lượng đăng ký là 989 CKS và đã chạy thử thành công…

Chạy đua với thời gian

Qua theo dõi tình hình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận thấy số lượng DN XNK tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian vừa qua còn rất hạn chế. Tình hình này nếu không được cải thiện sẽ ảnh hưởng đến lộ trình và chất lượng triển khai chính thức VNACCS/VCIS từ ngày 1/4/2014.

Thời gian từ nay đến khi VNACCS/VCIS chính thức đi vào vận hành còn rất ít, Tổng cục Hải quan khuyến báo, sẽ ưu tiên tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị trong toàn ngành để thúc đẩy 3.980 DN XNK (chiếm tỷ lệ 80% tờ khai) tham gia chạy thử và chạy chính thức VNACCS/VCIS.

Để thực hiện giải pháp trên, Tổng cục Hải quan đã lập danh sách các DN XNK chiếm 80% tờ khai và phân theo từng cục hải quan, bao gồm cả chi cục hải quan nơi DN thường xuyên mở tờ khai.

Căn cứ danh sách này, Tổng cục Hải quan chỉ đạo hải quan tỉnh, thành phố (nơi có DN chiếm 80% tờ khai hải quan) làm việc trực tiếp và đôn đốc DN, đồng thời ký cam kết đảm bảo 100% các DN này tham gia chạy thử và chạy chính thức VNACCS/VCIS.

Tổng cục Hải quan đề nghị cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố coi việc hoàn thành chỉ tiêu 100% DN XNK tham gia VNACCS/VCIS đúng kế hoạch là ưu tiên chính trị số một của năm 2014.

Việc hoàn thành VNACCS/VCIS sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2014.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện và việc ký cam kết của DN XNK tham gia chạy thử và chạy chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS về Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS -Tổng cục Hải quan trước ngày 28/2/2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM