VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài chính thu về ngân sách 562.887 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quý III/2017:

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài chính thu về ngân sách 562.887 triệu đồng

Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017, chiều ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính cho biết, trong Quý III/2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 04 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017, lưu hành 05 kết luận.

9 tháng, xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt 1.675 tỷ đồng

Cơ quan thuế: Nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

9 tháng, số thuế kiến nghị thu hồi hơn 9.616 tỷ đồng

Theo thông tin tại cuộc Họp báo, qua thanh tra, kiểm tra trong Quý III/2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 562.887 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 5.292 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 13.259 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 544.336 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 15 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 gồm: 14 cuộc thanh tra, 01 cuộc kiểm tra, lưu hành 31 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 1.991.574 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 1.034.822 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 83.988 triệu đồng; xử lý tài chính khác 872.764 triệu đồng.

Đối với công tác thanh tra hành chính, Quý III/2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 02 cuộc thanh tra tại các Cục Thuế, Cục Hải quan địa phương, kết thúc và lưu hành 01 kết luận thanh tra, kiểm tra triển khai trong Quý III/2017. Kết quả kiến nghị xử lý về tài chính 17.363 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 10.098 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 11 triệu đồng, xử lý tài chính khác 7.254 triệu đồng.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị nội ngành (Thuế, Hải quan, TCDTNN) (bao gồm 05 cuộc thanh tra và 02 cuộc kiểm tra). Kết quả của 03 kết luận thanh tra hành chính, 02 báo cáo kết quả kiểm tra đã lưu hành trong 9 tháng năm 2017 kiến nghị xử lý về tài chính 81.177 triệu đồng, trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 15.064 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 10.344 triệu đồng; xử lý tài chính khác 55.769 triệu đồng).

Trong Quý III/2017, các đơn vị được thanh tra đã thực hiện kiến nghị xử lý về tài chính là 183.270 triệu đồng (số thực hiện kiến nghị bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017: Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện kiến nghị xử lý về tài chính là 771.789 triệu đồng (số thực hiện kiến nghị bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước).

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Tài chính, công tác thanh tra, kiểm tra  trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc điển hình như:

Thứ nhất, trong công tác quản lý và điều hành ngân sách: Tại các địa phương còn tình trạng bố trí vốn ngân sách cho dự án vượt quá thời gian quy định; chưa thực hiện giao dự toán thu NSNN đối với một số khoản thu thuộc thẩm quyền của địa phương; chưa bố trí phần vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh cho một số dự án được Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; giao dự toán chi đầu tư XDCB chưa đúng quy định dẫn đến mất cân đối không đảm bảo nguồn chi.

Thứ hai, trong công tác quản lý tài chính, ngân sách Bộ, ngành: Công tác lập dự toán còn chậm so với thời gian quy định, thiếu báo cáo thuyết minh chi tiết, thiếu nguồn thu và chưa sát với năm trước liền kề; giao dự toán thu phí, lệ phí cho các đơn vị trực thuộc chưa phù hợp; điều chỉnh kinh phí một số nhiệm vụ chi không thường xuyên khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính; thu một số khoản phí và lệ phí cao hơn mức quy định…

Thứ ba, trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm như: Lập và phê duyệt tổng mức đầu tư chưa chính xác; lập, phê duyệt dự toán chưa chính xác dẫn tới giá trúng thầu phải giảm trừ khối lượng; phê duyệt quyết toán, thanh toán không đúng; nghiệm thu thanh toán tăng không đúng...

Thứ tư, trong công tác quản lý tài chính tại các doanh nghiệp còn tình trạng xây dựng phương án tăng vốn điều lệ không đúng với nhu cầu vốn thực tế; hạch toán thiếu doanh thu, thu nhập khác, hạch toán không đúng lợi nhuận...

PV.

Có thể bạn quan tâm