VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thanh tra Sở Tài chính Quảng Ngãi: Thu nộp ngân sách 2,8 tỷ đồng trong quý I/2015

Thanh tra Sở Tài chính Quảng Ngãi trong quý I/2015 đã thực hiện quyết liệt các hoạt động thanh tra. Nguồn: internet

Thanh tra Sở Tài chính Quảng Ngãi: Thu nộp ngân sách 2,8 tỷ đồng trong quý I/2015

(Taichinh) - Thanh tra Sở Tài chính Quảng Ngãi trong quý I/2015 đã thực hiện quyết liệt các hoạt động thanh tra theo định hướng của Bộ cũng như các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết luận thanh tra phải được thực hiện nghiêm, có theo dõi, kiểm tra

Thanh tra, kiểm tra thuế tối thiểu 15% doanh nghiệp đang hoạt động

Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 51.580 tỷ đồng và 1.684 ha đất

Thu về ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng qua thanh tra

Ngay trong những ngày đầu năm 2015 thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, Thanh tra Sở Tài chính đã triển khai 01 cuộc thanh tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá gắn liền với công khai, minh bạch trong điều hành giá cả đối với các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống an sinh – Xã hội; các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá quy định tại Luật Giá năm 2012, nhằm góp phần ổn định giá cả trên địa bàn tỉnh ngay trong những tháng đầu năm 2015.

Trong quý I/2015, Thanh tra Sở Tài chính Quảng Ngãi đã ra kết luận thanh tra đối với 02 đơn vị của kế hoạch năm 2014 chuyển sang, kết quả đã kiến nghị xử lý số tiền 6,2 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền 2,8 tỷ đồng, giảm trừ cấp phát số tiền 1,1 tỷ đồng, xử lý khác số tiền 2,2 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Tài chính Quảng Ngãi đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấn chỉnh các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính góp phần thực hiện đúng những nội dung đã đề ra. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, đến khâu công khai kết luận thanh tra và kết quả xử lý những nội dung đã thanh tra.

Cũng trong những tháng đầu năm 2015, Thanh tra Sở đã tổ chức đánh giá và đưa ra những đề xuất với Lãnh đạo Sở Tài chính nhằm củng cố tổ chức đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tổ chức, hoạt động tác thanh tra để thực hiện tốt chức năng thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM