Vũ Thị Mai tại Hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Thanh tra Bộ Tài chính."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thanh tra Tài chính đã bám sát nhiệm vụ tài chính ngân sách

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Thanh tra Tài chính đã bám sát nhiệm vụ tài chính ngân sách

(Tài chính) Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2013, kinh tế thế giới biến động khá phức tạp, kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó khăn đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý tài chính - ngân sách nói chung cũng như công tác thanh tra tài chính nói riêng. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2013 luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành, tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng chỉ đạo, định hướng đề ra. Chất lượng các cuộc thanh tra được nâng cao hơn nhiều so với những năm trước... kiến nghị thanh tra được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, thực hiện. Kết quả thanh tra, kiểm tra góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh, sửa đổi những tồn tại trong cơ chế quản lý tài chính - ngân sách.

Phó Chánh Thanh tra thường trực
Trần Văn Vượng

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2013 hoạt động thanh tra, kiểm tra đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách và định hướng của Bộ, tập trung vào những lĩnh vực mang tính thời sự, những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm.

Công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra cũng rất cụ thể, linh hoạt; vừa thực hiện những cuộc thanh tra toàn diện theo đối tượng để đánh giá việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách, vừa tổ chức các cuộc thanh tra theo chuyên đề, chuyên sâu nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành của Bộ, của Ngành.

Bên cạnh đó, theo sát tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp; bố trí lực lượng cán bộ để hoàn thành tốt những cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, phục vụ kịp thời nhiệm vụ, yêu cầu quản lý tài chính - ngân sách của Bộ.

Năm 2013, Thanh tra Bộ đã triển khai 38/38 đoàn thanh tra, kiểm tra, hoàn thành 100% kế hoạch nhiệm vụ. Kết quả 24 cuộc thanh tra đã lưu hành kết luận trong năm 2013, đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 2.461 tỷ đồng (tăng thu ngân sách nhà nước: 1.250,1 tỷ đồng; giảm chi ngân sách: 1.183,6 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 27,5 tỷ đồng). Đồng thời phát hiện nhiều những bất cập trong cơ chế, chính sách để có những kiến nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và các kiến nghị về chấn chỉnh về cơ chế quản lý. Công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện đúng quy định tại Quy trình xử lý sau thanh tra từ khâu tiếp nhận hồ sơ, theo dõi đôn đốc, xử lý giải trình kiến nghị của đối tượng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra.

Năm 2013, các đơn vị đã thực hiện kiến nghị về tài chính trên 549,9 tỷ đồng, đạt 26% (thu về ngân sách nhà nước: 423,9 tỷ đồng; giảm trừ dự toán: 9,1 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán: 20,4 tỷ đồng; xử lý khác: 96,3 tỷ đồng). Tỷ lệ thực hiện kiến nghị tài chính năm 2013 thấp là do các Kết luận thanh tra có số kiến nghị về tài chính lớn mới được lưu hành, các đơn vị vẫn đang trong thời gian thực hiện kiến nghị. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Thanh tra Bộ chú trọng phân loại, xử lý giải quyết kịp thời theo đúng quy trình, thủ tục...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra Tài chính đã đạt được trong năm 2013. Bên cạnh kế hoạch nhiệm vụ năm 2013, Thanh tra Tài chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột suất khác được Bộ giao, góp phần để ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 - một năm đầy khó khăn và thách thức.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Tài chính đã phát hiện nhiều sai phạm và có kiến nghị tài chính (tiêu biểu như thanh tra bảo hiểm, thanh tra ngân sách, thanh tra tại những tập đoàn, những dự án lớn). Chất lượng công tác thanh tra đã được nâng lên một bước và các kiến nghị thanh tra đã được các đơn vị nghiêm túc chấp hành. Bên cạnh đó, Thanh tra Tài chính đã góp phần quan trọng đưa ra các kiến nghị để sửa đổi một số cơ chế chính sách chưa phù hợp với thực tế.

Trong năm 2013, Thanh tra Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các Tổng cục (Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước...), các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thanh tra chuyên đề trên diện rộng và thu được nhiều kết quả khả quan. Qua hoạt động công tác thanh tra, đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong điều hành, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Thanh tra Tài chính cần lưu ý công tác nắm tình hình đối tượng thanh tra, nghiên cứu, phân tích rủi ro để phục vụ tốt hơn cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra. Trong quá trình triển khai hoạt động thanh tra, cần rút ngắn thời gian, xử lý dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài hoạt động của các đoàn thanh tra.

Đối với công tác thanh tra giá, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Thanh tra Tài chính cần chú trọng hơn nữa để tham mưu cho Bộ trong công tác điều hành và quản lý giá, đặc biệt là hoạt động thanh tra giá đối với các mặt hành thiết yếu có phạm vi tác động tới đời sống xã hội, đây là lĩnh vực khá nóng trong thời gian vừa qua và cả trong những năm tới.

Công tác thanh tra kiểm tra tài chính, giữ vững kỷ cương tài chính là hết sức quan trọng, Thứ trưởng cũng yêu cầu Thanh tra Tài chính cần chủ động hơn nữa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm