VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thành viên APEC đánh giá cao 04 chủ đề hợp tác tài chính do Việt Nam đề xuất

Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà. Nguồn: internet

Thành viên APEC đánh giá cao 04 chủ đề hợp tác tài chính do Việt Nam đề xuất

Chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương (FCBDM) APEC 2017 ngày 20/10/2017 tại Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, các nền kinh tế APEC 2017 đánh giá cao 04 chủ đề sáng kiến trong Tiến trình Hợp tác tài chính APEC năm 2017 mà Việt Nam đề xuất.

Bốn sáng kiến của Việt Nam đều rất quan trọng đối với APEC

Hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng trong APEC

Tài chính toàn diện: Trọng tâm ưu tiên của thế giới và APEC

Công tác tổ chức FMM 2017 rất chuyên nghiệp, chu đáo và khoa học

Theo đó, 04 chủ đề sáng kiến mà Việt Nam đưa ra cho cả tiến trình hợp tác tài chính năm 2017 bao gồm: tài chính dài hạn cho cơ sở hạ tầng, bảo hiểm rủi ro cho thiên tai, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận và tài chính bao trùm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, đại diện các nền kinh tế APEC đều đánh giá rất cao sáng kiến của Việt Nam trong việc lựa chọn các chủ đề ưu tiên hợp tác và cho rằng đây là những nội dung có tính chất rất quan trọng, không chỉ ở tầm của mỗi một nền kinh tế mà của cả khu vực.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá rất cao Việt Nam trong quá trình chuẩn bị các nội dung cũng như các chính sách, khuyến nghị để tiếp tục triển khai các chủ đề hợp tác này trong thời gian tới.

Trong 04 chủ đề trên, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, tài chính bao trùm là vấn đề rất rộng, đối tượng hướng tới bao gồm các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ gia đình và các tầng lớp dân cư. Đồng thời, hướng tới khu vực nông nghiệp nông thôn, các khu vực ít có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính.
Tài chính bao trùm còn hướng tới mục tiêu giúp cho các đối tượng tiếp cận nguồn lực tài chính, dịch vụ tài chính, nhưng phải đảm bảo phát triển theo hướng thị trường, xây dựng chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, phân phối sản phẩm… để đạt hiệu quả cao nhất cho kinh tế - xã hội.
Bên cạnh tài chính bao trùm, đầu tư cơ sở hạ tầng là chủ đề được các nền kinh tế rất quan tâm. Theo đó, bên cạnh việc quản lý nguồn lực của nhà nước (tài chính công) một cách có hiệu quả, phân bổ một cách hợp lý, thì vấn đề phát huy nguồn lực của khu vực tư nhân, đặc biệt là các quỹ đầu tư, bảo hiểm... đối với tài chính dài hạn cho cơ sở hạ tầng cũng là 1 nội dung rất quan trọng.

Đồng thời, việc xác định rủi ro, giải pháp để chia sẻ, phòng ngừa rủi ro giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, trên tinh thần đảm bảo các dự án phải có hiệu quả, hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sử dụng cơ sở hạ tầng cũng là vấn đề được đại diện các nền kinh tế APEC tập trung thảo luận tại FCBDM 2017.

Về xói mòn thuế, dịch chuyển lợi nhuận, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Hội nghị nhất trí cao về tầm quan trọng của xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Đây là vấn đề không đối với riêng nền kinh tế nào mà đã nâng lên thành vấn đề của khu vực và toàn cầu.
Theo đó, các Thứ trưởng, Phó Thống đốc đã đưa ra những giải pháp trong vấn đề triển khai thực hiện. Một là, phải có khung khổ chính sách khá toàn diện. Theo đó, phải thực hiện các tiêu chuẩn về tối thiểu, trong vấn đề chống xói mòn thuế cũng như chuyển dịch lợi nhuận...
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM