VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu ngân sách nhà nước 8 tháng tăng 5,3%

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng tăng 5,3%

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2016 ước đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2016 đạt tỷ lệ thấp hơn so với năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 67,7% dự toán).

Hải quan Bình Phước: Thu ngân sách vượt dự toán

Thu NSNN của ngành Hải quan có dấu hiệu chững lại

Cục Thuế Thái Nguyên thu ngân sách 7 tháng đạt 96% dự toán

Tổng cục Thuế: Tháng 7 thu ước đạt 90.000 tỷ đồng

Hải quan giảm thu nghìn tỷ đồng từ ô tô nhập khẩu

Cụ thể, thu nội địa 8 tháng đầu năm 2016 đạt 523,1 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2015. Tiến độ thu nội địa năm nay so với 2 năm liền kề (2014, 2015) cùng kỳ thấp hơn.

Tuy nhiên, các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn có sự tăng trưởng khá. Ví dụ: thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 72,6% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,4% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Khoản thu có tỷ trọng lớn là thu từ doanh nghiệp nhà nước mới đạt 53% dự toán, giảm 5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do giá dầu giảm nên hoạt động khai thác dầu khí cũng giảm; doanh nghiệp thủy điện thì bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường và hạn hán nghiêm trọng; doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị tác động bởi giá trên thế giới giảm sâu nên khó khăn trong thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại sau thuế cũng khó khăn trong 8 tháng đầu năm.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, thu từ dầu thô 8 tháng đầu năm 2016 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 8 tháng ước đạt 10,47 triệu tấn, bằng 74,8% kế hoạch năm 2016, nhưng giá lại bị giảm 18,7 USD/thùng so với dự toán (Giá tính dự toán là 60 USD/thùng nhưng thực tế chỉ đạt 41,3 USD/ thùng).

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 173 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán và tăng 3,3% so với cùng kỳ. Khoản thu này bị ảnh hưởng do yếu tố khách quan là cắt giảm thuế trong quá trình hội nhập. Cùng với đó, kim ngạch một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách cũng thấp so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 8 tháng đối với địa phương đạt 76%, trong khi thu ngân sách Trung ương mới đạt 61,7%.Cơ cấu thu địa phương đang cao hơn thu tại Trung ương.

Về chi ngân sách, 8 tháng đã đạt 770,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015. Tiến độ chi đầu tư phát triển cũng tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi trả các khoản nợ viện trợ đều đúng hạn theo cam kết và bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán kịp thời. Cùng với đó chi sự nghiệp kinh tế, quốc phòng an ninh và quản lý hành chính cũng bảo đảm tiến độ.

“Bộ Tài chính đang quyết liệt thực hiện tất cả giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2016, trọng tâm là đôn đốc, thu nợ thuế, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế...”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM