VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu ngân sách quý I tăng 14 lần so với cùng kỳ năm 2018

Đến ngày 02/4/2019, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục hải quan cho 14.917 tờ khai với tổng kim ngạch trị giá 1,47 tỷ USD.

Cục Hải quan Thanh Hóa:

Thu ngân sách quý I tăng 14 lần so với cùng kỳ năm 2018

Tính đến ngày 2/4/2019, Cục Hải quan Thanh Hóa thu được 2.581 tỷ đồng, đạt 23,26% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao 11.100 tỷ đồng, tăng 14 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Hải quan Thanh Hóa: Đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ

Hải quan Thanh Hóa: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tăng mạnh

Hải quan Thanh Hóa: Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Hải quan Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp thu hồi, xử lý nợ thuế

Với 11.100 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 được Bộ Tài chính giao là hết sức nặng  nề, do đó, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Theo đó, Cục đã xây dựng kế hoạch cụ thể thu nộp NSNN, chống thất thu; Phát động phong trào thi đua tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương - Nêu gương - Hiệu quả”; Đồng thời, tổ chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019.

Đặc biệt, Cục Hải quan Thanh Hóa đã Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Kết quả ban đầu mang lại là, đến ngày 02/4/2019 toàn Cục đã làm thủ tục hải quan cho 14.917 tờ khai với tổng kim ngạch trị giá 1,47 tỷ USD. Thu nộp NSNN 2.581 tỷ đồng, đạt 23,26% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; so với cùng kỳ năm 2018 gấp 14 lần.

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, số thu NSNN trong quý I tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 là do trong quý Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhập khẩu 7 chuyến dầu thô để sản xuất.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, cũng luôn được Cục Hải quan Thanh Hóa quan tâm phối hợp thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và bắt 02 vụ, thu giữ 7,6 kg pháo nổ; Lập biên bản tạm giữ 18.000 tấn xi măng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Viết Nam (Hà Nội) khi công ty này có đang có hành vi giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, tên và địa chỉ của xi măng Long Sơn để đóng gói hàng hóa xuất khẩu đi Philippines; Tiến hành 02 cuộc kiểm tra sau thông quan, ban hành 01 Quyết định ấn định thuế với số tiền là 5,3 triệu đồng; Xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ, xử phạt 56,6 triệu đồng.

Bê cạnh đó, công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt luôn được Cục Hải quan Thanh Hóa chú trọng triển khai theo lộ trình đề ra của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Cục đã triển khai thực hiện triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; Duy trì hoạt động và đảm bảo an ninh, an toàn các Hệ thống công nghệ thông tin; Triển khai Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) tại tất cả các Chi cục Hải quan thuộc và trực thuộc Cục.

Đồng thời, Hải quan Thanh Hóa đã vận hành thí điểm hệ thống giám sát áp dụng mã vạch, kết nối công nghệ thông quan giữa hải quan với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 (E-payment); Triển khai hệ thống E-manifest (Hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử) trên cổng thông tin một cửa quốc gia cho các hàng tàu, đại lý hãng tàu; Triển khai hệ thống tự động tại cảng biển – VASSCM (thời gian làm thủ tục giao nhận hàng được rút ngắn từ 5-7 lần so với trước đây, tiết kiệm được 253 giờ công lao động/ngày do không phải xuất trình chứng từ giấy tại hải quan giám sát và bổ sung các chức năng giám sát kho ngoại quan trên hệ thống VASSCM.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thực hiện 8 dịch vụ công trực tuyến, 108 hồ sơ truyền lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhất tương ứng với từng thủ tục (mức độ 3 và 4), tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các thủ tục hành chính đã được rà soát, đơn giản hóa, cập nhật để công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm minh bạch rõ ràng từ đó rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời đăng tải, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên các phương tiện truyền thông và tại trụ sở Cục, các Chi cục trực tiếp làm thủ tục hải quan; Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ công chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn khi có Luật, Nghị định mới được ban hành...

Tiếp tục phát huy thế mạnh đã đạt được trong các mặt công tác, những tháng còn lại trong năm 2019, Cục Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra sau thông quan; Duy trì nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức để thực thi công việc hiệu quả, nhanh chóng. Đồng thời, ngăn ngừa có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu trong đội ngũ cán bộ công chức .

Đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, trong đó trọng tâm thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch số 10876/KH-TCHQ ngày 17/11/2016 của Tổng cục Hải quan về phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2016 –2020; Góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, tạo môi trường kinh doanh công bằng, vừa là nhà quản lý, vừa là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “Chia sẻ - Kết nối – Đồng hành”

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM