VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu nội địa đạt 532,5 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng

Thu nội địa đạt 532,5 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng. Nguồn: internet

Thu nội địa đạt 532,5 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng

Theo thông báo mới nhất về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7/2017 của Bộ Tài chính, số thu nội địa lũy kế đến hết tháng 7/2017 ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng.

7 tháng, thu ngân sách tăng 11,6% so với cùng kỳ

Đẩy mạnh quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước

Hướng dẫn mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế; tăng cường chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT và khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN; tăng cường công tác hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.  

Nhờ đó, tháng 7/2017, thu nội địa vào ngân sách nhà nước ước đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với tháng 6, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2017 theo chế độ quy định; đồng thời, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh có xu hướng tăng, cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế  đã có ảnh hưởng tích cực đến số thu NSNN.

Lũy kế đến hết tháng 7, thu nội địa ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2016; trong đó: (i) thu tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạt 16,7% dự toán năm, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2016; (ii) thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đạt 40,7% dự toán năm, giảm 11%; (iii) thu tiền sử dụng đất ước đạt 93,5% dự toán năm, tăng 29,8%; (iv) thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 77,9% dự toán năm, tăng 13,8%; (v) các khoản thu nội địa còn lại đạt 53,7% dự toán năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán năm trở lên, trong đó không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 12 địa phương đạt trên 62% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Trong những tháng còn lại của năm 2017 và thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tuc thực hiện nghiêm các giải pháp về thu và chống thất thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra hoàn thuế GTGT, chống chuyển giá, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng Luật quản lý thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế, tránh tình trạng nợ đọng lớn, kéo dài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM