VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân cho đầu tư cho cơ sở hạ tầng

Các Bộ trưởng Tài chính APEC ra Tuyên bố chung về cơ sở hạ tầng.

Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân cho đầu tư cho cơ sở hạ tầng

Chiều ngày 21/10/2017, tại TP. Hội An (Quảng Nam), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC 2017 đã ra Tuyên bố chung về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm 2017, trong đó có chủ đề đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng.

FMM 2017 thống nhất hợp tác về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

Tuyên bố chung APEC 2017: Nhiều bước tiến mới trong hợp tác, hành động

Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ra Tuyên bố chung

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 thành công tốt đẹp

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: FMM 2017 hướng tới sự phát triển thịnh vượng của khu vực

Ổn định hệ thống tài chính và phát triển bền vững là mục tiêu hướng tới của FMM 2017

Bộ trưởng Tài chính APEC: Vun đắp tương lai, tạo sự phát triển bền vững

Tuyên bố chung về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng khẳng định, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của việc huy động các nguồn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng và của cơ sở hạ tầng chất lượng tốt đối với tăng trưởng kinh tế bền vững. Mặc dù nhận thức vai trò của đầu tư công trong các nền kinh tế APEC, việc đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng là giải pháp quan trọng góp phần đáp ứng nhu cầu cao về nguồn vốn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực và kết quả hợp tác về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng trong năm APEC 2017, thực hiện định hướng theo Trụ cột 4 của CAP. Trên cơ sở đó, chúng tôi thông qua Tuyên bố chính sách về Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nền kinh tế thành viên APEC và khuyến khích các nền kinh tế cân nhắc các kiến nghị nhằm cải thiện nguồn đầu tư dài hạn cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế chia sẻ rủi ro và áp dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro phù hợp là yếu tố quan trọng của một dự án thành công, chúng tôi hoan nghênh báo cáo các kinh nghiệm tốt về chia sẻ và giảm rủi ro trong các dự án cơ sở hạ tầng tại các nền kinh tế APEC do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế phối hợp với Trung tâm Cơ sở hạ tầng Toàn cầu và Ngân hàng Phát triển châu Á thực hiện, là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nền kinh tế thành viên APEC xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng PPP khả thi về tài chính.

Bên cạnh đó, tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính về vấn đề đầu tư cho cơ sở hạ tầng nêu rõ, quan điểm khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tìm kiếm và phát triển các giải pháp tài chính hiệu quả cho đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực.

“Chúng tôi kêu gọi Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Trung tâm Cơ sở hạ tầng Toàn cầu và các tổ chức quốc tế khác tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế APEC xây dựng các bài học kinh nghiệm tốt, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực cho các nền kinh tế về đầu tư cơ sở hạ tầng” – Tuyên bố chung nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM