thu ngân sách do ngành thuế Hậu Giang quản lý lũy kế đến hết tháng 11/2013 ước đạt 965,12 tỷ đồng, bằng 100,12% dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2013."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thuế Hậu Giang: Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách 2013

Khai thác tài nguyên quý trên địa bàn cũng được Cục thuế tỉnh Hậu Giang xem xét quy định giá tính thuế. Nguồn: internet

Thuế Hậu Giang: Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách 2013

(Tài chính) Theo Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, số thu ngân sách do ngành thuế Hậu Giang quản lý lũy kế đến hết tháng 11/2013 ước đạt 965,12 tỷ đồng, bằng 100,12% dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao năm 2013, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2013.

Để công tác thu ngân sách đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm 2013, ngành Thuế Hậu Giang đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành của tỉnh và các địa phương cùng với sự nỗ lực của công chức ngành Thuế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, tập trung phân tích, đánh giá từng nguồn thu, dự báo khả năng thực hiện dự toán, làm rõ nguyên nhân tác động tăng, giảm từng khoản thu, sắc thuế thu để khai thác các nguồn thu có tiềm năng; Kịp thời xác định số thuế miễn, giảm, số thuế gia hạn để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nguồn thu, chủ động triển khai các giải pháp chống thất thu và xử lý các khoản nợ đọng thuế.

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2013; Đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách theo Chỉ thị số 02/CT-BTC, ngày 08/8/2013 của Bộ Tài chính.

Thường xuyên theo dõi tiến độ thu ngân sách tại Chi cục Thuế trực thuộc trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các giải pháp thu có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhằm đảm bảo hoành thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013.

Thúc đẩy công tác kê khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp, trong 11 tháng đầu năm 2013, đã có 120 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, đạt 120% chỉ tiêu kê hoạch của Tổng cục Thuế giao.

Ngành Thuế Hậu Giang đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn, đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm về thuế; Phòng chống các hành vị trốn thuế, gian lận thuế, phát hiện và xử lý truy thu các khoản trốn thuế, gian lận về thuế để kịp thời nộp vào ngân sách.

Trong những tháng cuối năm 2013, ngành Thuế Hậu Giang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; Đẩy mạnh rà soát các nguồn thu trên từng địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn và chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ngành Thuế Hậu Giang phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách, tài chính năm 2013; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính giao năm 2013./.

Có thể bạn quan tâm