Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương:

Tín hiệu khả quan trong ngày chính thức hoạt động.

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Sáng ngày 4/12, lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương nhằm chính thức triển khai hoạt động cho Chi cục kể từ ngày 02/12/2013. Theo đó, bộ máy tổ chức của Chi cục gồm có Lãnh đạo Chi cục, các Đội Nghiệp vụ và Đội Tổng hợp.

Cùng chuyên mục