Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC:

Trao quyền chủ động kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

(Taichinh) -

Ngày 30/12/2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC. Ảnh: T. TrangBộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC. Ảnh: T. Trang


Tham dự Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư liên tịch số 27 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được ban hành trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ.

Cùng với tiến trình đổi mới từ khâu xác định, tuyển chọn, xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC được ban hành nhằm trao quyền chủ động cho chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; đơn giản, thuận tiện hơn cho các chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc thực hiện thủ tục thành quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Thông tư mới cho phép các nhà khoa học lựa chọn giữ hai hình thức khoán chi đó là khoán chi từng phần và khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Đây là một trong những điểm mới mang tính chất bước ngoặt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học đóng góp và sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Chia sẻ tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết, Thông tư này là một trong những văn bản pháp quy có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng và lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung. Với hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, Nhà nước sẽ là người đặt hàng, gửi gắm niềm tin vào các nhà khoa học. Đồng thời, sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các nhà khoa học trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí và đem lại sản phẩm khoa học và công nghệ thiết thực.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ, Thông tư này là kết quả của quá trình trao đổi, thống nhất nhận thức lâu dài giữa hai bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật về tài chính phù hợp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để khoa học công nghệ phát triển trên tinh thần sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này.


T. Trang

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục