VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan

Đánh giá tình hình thực hiện các cam kết phục vụ khách hàng; triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến là những nội dung trọng tâm được Tổng cục Hải quan triển khai nhằm góp phần xây dựng môi trường thông quan minh bạch và thuận lợi...

Nâng cao chất lượng dịch vụ công

Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Những giải pháp trên được nêu rõ tại Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) xây dựng.
Theo đó, các nội dung được cơ quan Hải quan triển khai gồm: Đánh giá tình hình thực hiện các cam kết phục vụ khách hàng; triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến; hoàn thiện và mở rộng các hoạt động hỗ trợ khách hàng; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về giải quyết vướng mắc.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện đánh giá tình hình thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng; kiểm tra thực tế tại một số địa bàn, khảo sát DN về thực hiện các cam kết của cơ quan Hải quan và có các giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.

Đối với việc triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo kế hoạch đã đăng ký (100% dịch vụ hành chính công trực tuyến được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4). Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp người dân và DN trong quá trình triển khai dịch vụ.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng thực hiện nghiên cứu, cải thiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ khách hàng thông qua việc rà soát, đánh giá, phân loại các hoạt động hỗ trợ hiện có; xây dựng danh mục các hoạt động hỗ trợ khách hàng cần cải thiện, mở rộng; có giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ khách hàng.

Đặc biệt, trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về giải quyết vướng mắc đảm bảo tính minh bạch, nhất quán trong xử lý vướng mắc, giảm thiểu các trường hợp vướng mắc tương tự.

PV.

Có thể bạn quan tâm