VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Nhiều nội dung quan trọng về tài chính - ngân sách nhà nước đã được đề cập tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện, đặc biệt từ nay đến cuối năm.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực cân đối ngân sách nhà nước của Chính phủ

Thay đổi hoàn toàn cách xây dựng dự toán để đảm bảo cân đối ngân sách

Đề xuất khoán xe công, tiết kiệm ngàn tỷ đồng

Kiểm toán nhà nước đối với quản lý ngân sách: Những vấn đề đặt ra

Kết quả đáng ghi nhận trong điều hành công tác tài chính- ngân sách

Tăng cường chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm; đẩy mạnh công tác quản lý thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước để bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh giá khí trong bao tiêu trong tháng 11/2015.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát thị trường, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an toàn hệ thống.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2016 để bảo đảm giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công đúng thời gian quy định.

Sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội thông qua.

Chính phủ cũng thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xác định tỷ giá tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/12/2015.

Tăng vốn ngân sách cho nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan rà soát báo cáo Quốc hội cho thực hiện tăng tổng mức vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững bằng 5 lần kế hoạch năm 2015 đã giao cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và tăng thêm khoảng 20%.

Số vốn tăng thêm được bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Không cắt giảm các mục tiêu, nhiệm vụ của 21 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong các ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể.

Hoàn thiện báo cáo phương án cân đối ngân sách nhà nước năm 2016

Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và năm 2016, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo phương án cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ cũng yêu cầu giải trình cụ thể một số nội dung về việc xử lý số hụt thu ngân sách trung ương năm 2015 do tác động của yếu tố giá dầu thô, đề xuất phương án cụ thể bù đắp hụt thu trên cơ sở tăng cường công tác quản lý thu, xử lý thu hồi nợ đọng.

Về dự toán chi cải cách tiền lương, do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối được nguồn để thực hiện cải cách tiền lương. Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc hội.

Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm


Cũng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2015, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trong dịp cuối năm.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng hạn hán và vùng sản xuất lúa kém hiệu quả.


Theo dõi, chỉ đạo phòng chống thiên tai, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, ngập úng vụ Đông Xuân 2015-2016. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp, ngăn chặn tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM