VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh thông suốt, minh bạch và hiệu quả

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Nguồn: VGP

Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh thông suốt, minh bạch và hiệu quả

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi Lễ khai trương Thị trường Chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 10/8.

Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức đi vào vận hành

Có trang thông tin riêng về thị trường chứng khoán phái sinh

Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 42 có thị trường chứng khoán phái sinh

Sẵn sàng khai trương giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, sự ra đời của TTCK phái sinh Việt Nam là một sự kiện quan trọng, một mốc son trong quá trình phát triển của TTCK Việt Nam, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, thành viên thị trường và công chúng đầu tư.
TTCK phái sinh ra đời sẽ có tác động tích cực đến sự minh bạch, tính thị trường của TTCK cơ sở, qua đó sẽ làm tăng tính thanh khoản, tăng quy mô thị trường, hỗ trợ TTCK phát triển ổn định, bền vững và là kênh huy động vốn an toàn, dài hạn phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.

Nhận định trong thời gian tới nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển là rất lớn, Phó Thủ tướng cho rằng, TTCK phải phát triển mạnh hơn nữa để đảm nhận vai trò cung cấp vốn trung và dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan ở trung ương và địa phương, tranh thủ sự hợp tác của quốc tế để tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về chứng khoán và TTCK phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện phát triển kinh tế đất nước để tiếp tục phát triển TTCK đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước.

Trong đó, tập trung xây dựng Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trình Chính phủ phương án cụ thể hợp nhất 2 Sở GDCK theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và sửa đổi Luật Chứng khoán, trong đó cần ưu tiên xây dựng cơ sở pháp lý các sản phẩm phái sinh và TTCK phái sinh để tạo tiền đề cho phát triển sau này.  

Thứ hai, vận hành TTCK phái sinh thông suốt, ổn định, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả với nhiều cấp độ, đa dạng hóa các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với mức độ phát triển TTCK.

Sau sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số khai trương hôm nay, cần sớm nghiên cứu thời điểm thích hợp để tiếp tục đưa các sản phẩm phái sinh trái phiếu chính phủ và sản phẩm quyền chọn vào giao dịch.

Thứ ba, tăng cường quản lý, hoàn thiện mô hình giám sát và công bố thông tin trên TTCK phái sinh, đảm bảo khả năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia TTCK.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao dịch và thanh toán bù trừ để bảo đảm an toàn, ổn định của thị trường, có khả năng kết nối, đồng bộ với các hệ thống giao dịch và giám sát thị trường.

Thứ năm, ưu tiên đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các cấp độ: cơ quan quản lý, công ty chứng khoán, thành viên bù trừ, nhân viên nghiệp vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo để công chúng đầu tư sớm tiếp cận và tham gia tích cực vào TTCK phái sinh.

Thứ sáu, chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực.

"Với tiềm năng vốn có của TTCK, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, tôi tin tưởng rằng TTCK Việt Nam đang có cơ hội phát triển nhanh, mạnh và vững chắc hơn." - Phó Thủ tướng tin tưởng.

PV.

Có thể bạn quan tâm