Vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài phải đảm bảo trong trần nợ công

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020, đảm bảo trong trần nợ công.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về ngưỡng an toàn trong vốn vay ODA, vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương đang sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ triển khai đánh giá kết quả thực hiện giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, căn cứ vào các Hiệp định vay đã/đang triển khai và tình hình thực hiện các chương trình/dự án, các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung rà soát, đánh giá tình hình huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay.

Nội dung gồm: tổng mức đầu tư trong đó trị giá vốn vay; thời gian thực hiện chương trình/dự án; nhà tài trợ; cơ chế tài chính trong nước (cấp phát, vay lại); trị giá vốn vay điều chỉnh so với quyết định ban đầu (nếu có); tình trạng giải ngân (kết thúc hay còn giải ngân); lũy kế giải ngân từ khi Hiệp định vay có hiệu lực đến ngày 31/12/2015.

Cùng với đó, các đơn vị báo cáo cụ thể giá trị giải ngân các nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi theo từng năm trong giai đoạn 2011 - 2015 theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay.

Đồng thời, đánh giá các kết quả đạt được từ việc đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, tác động tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành và địa phương. Trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong huy động, sử dụng và trả nợ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; phân tích các nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đảm bảo trong trần nợ công.

Kế hoạch giải ngân được xây dựng căn cứ theo chủ trương đầu tư và cơ chế tài chính trong nước của các chương trình/dự án bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

Đồng thời, căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020.

Cùng với đó là các Hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã ký kết đến 31/5/2016 đang và chuẩn bị giải ngân; tình hình đàm phán, ký kết các Hiệp định vay mới trong thời gian tới. Tiến độ thực hiện các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Dự kiến danh mục các chương trình, dự án ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Việc lập kế hoạch giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, căn cứ việc rà soát danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đang triển khai, chưa hoàn thành chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Dự kiến danh mục các chương trình/dự án sẽ triển khai mới trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công tác chuẩn bị dự án và khả năng đàm phán, ký kết với các nhà tài trợ trong giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch được lập còn căn cứ vào kế hoạch giải ngân theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay và tiến độ thực hiện các chương trình/dự án; chi tiết theo từng năm trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, kế hoạch giải ngân phải làm rõ danh mục các chương trình, dự án được đưa vào cân đối ngân sách nhà nước để sử dụng cho đầu tư xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp; chương trình, dự án phải vay lại từ nguồn vốn vay của Chính phủ.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành trung ương và các địa phương chỉ đạo các chủ chương trình, dự án khẩn trương rà soát, đánh giá và lập kế hoạch giải ngân sát với tình hình thực tế, gắn với các Hiệp định vay theo từng nhà tài trợ và tổng hợp chung theo từng bộ ngành, địa phương.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng lưu ý các bộ, ngành và địa phương phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình thông tin, số liệu báo cáo để làm căn cứ xác định ngưỡng an toàn trong vốn vay ODA, vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục