VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước ước đạt trên 243 nghìn tỷ đồng

Lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua Kho bạc Nhà nước ước tính đến ngày 30/11/2018 ước đạt 243.519,6 tỷ đồng

Vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước ước đạt trên 243 nghìn tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua Kho bạc Nhà nước ước tính đến ngày 30/11/2018 ước đạt 243.519,6 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch.

Gỡ “nút thắt” tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công thấp do còn nhiều vướng mắc

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm

Qua nửa năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 33,85% kế hoạch Thủ tướng giao

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 đạt 32,53% kế hoạch

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến nay, nguồn vốn Chính phủ giao giải ngân qua Kho bạc Nhà nước ước đạt 241.358,1 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân ước đạt 198.211,3 tỷ đồng, bằng 65,6% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân ước đạt 14.616,8 tỷ đồng, bằng 34,9% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân ước đạt 28.530 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch.

Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 58,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt; một số khoản chi chưa đủ thủ tục, hồ sơ thanh toán theo quy định...

Cũng theo báo cáo, dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2018 qua Kho bạc Nhà nước đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là 976.515 tỷ đồng; ước tính thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/11/2018 là 747.531 tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán chi thường xuyên (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 14.105 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và từ chối thanh toán là 35,2 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM