VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 15/7, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Chế độ Kế toán và kiểm toán (CĐKTKT) tổ chức "Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất". Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, đồng chí Hồ Tế Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí Nguyên Thứ trưởng cùng các đại biểu trong và ngoài ngành Tài chính đến tham dự, chúc mừng Lễ kỷ niệm.

Nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2016

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Nợ công, bội chi: Gốc vấn đề là tăng trưởng GDP

Ngành Thuế cần tăng cường kiểm tra nội bộ, thanh kiểm tra nợ thuế

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tích của Vụ CĐKTKT

Phát biểu Khai mạc buổi lễ, ông Đặng Thái Hùng Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và kiểm toán (CĐKTKT) đã khái quát lịch sử hình thành và những chặng đường phát triển của Vụ CĐKTKT trong suốt 60 năm qua. Qua đó, có thể khẳng định các thế hệ cán bộ Vụ CĐKTKT - những chuyên gia kế toán, kiểm toán Việt Nam có quyền tự hào về sự trưởng thành của hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam qua các thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong những năm gần đây, hệ thống kế toán, kiểm toán không ngừng lớn mạnh, đổi mới toàn diện theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế. Đây là giai đoạn định hình rõ nhất định hướng phát triển và khung pháp lý cho hoạt động kế toán - kiểm toán trong điều kiện kinh tế thị trường cũng như sự hợp tác của Bộ Tài chính Việt Nam trong lĩnh vực này với các Tổ chức nghề nghiệp quốc tế (ACCA, CPA Úc, ICAEW...) và Tổ chức quốc tế (WB, IMF...) qua đó đã nâng tầm cao mới trong việc định hướng và cập nhật những thông lệ quốc tế vào Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Vụ CĐKTKT đã tham mưu cho Bộ Tài chính hoạch định và xây dựng thể chế chính sách trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán để ban hành các đạo luật rất quan trọng như: Luật kế toán năm 2003 và Luật kế toán sửa đổi năm 2015; Luật Kiểm toán độc lập năm 2011; nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính quy định về công tác kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kế toán áp dụng cho các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, về công tác quản lý hoạt động kế toán và kiểm toán, Vụ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức đào tạo, cấp phép và quản lý hành nghề kiểm toán trên 1.600 kiểm toán viên và trên 142 doanh nghiệp kiểm toán; tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán và quản lý công tác bồi dưỡng kế toán trưởng, tham gia thẩm định các giáo trình, tài liệu đào tạo về kế toán, kiểm toán...

Ghi nhận những kết quả đạt được của Vụ CĐKTKT, Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng biểu dương những thành tích trong quá trình xây dựng trưởng thành và phát triển của đơn vị, các thế hệ cán bộ Lãnh đạo và công chức Vụ CĐKTKT đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu quan trọng trong việc tham mưu cho Bộ Tài chính làm tốt công tác quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ CĐKTKT

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Vụ CĐKTKT cần bám sát mục tiêu, yêu cầu theo Chiến lược phát triển kế toán - kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cần triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Chiến lược đề ra như: Tiếp tục nghiên cứu đề xuất để hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán; Đề xuất hành lang pháp lý cũng như các giải pháp để phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, mở rộng các đối tượng thuộc diện bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính; Tiếp tục củng cố về tổ chức bộ máy để thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng quản lý, giám sát về kế toán, kiểm toán; Đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo hướng tự quản; Tích cực hội nhập quốc tế về kế toán, tham gia các thỏa thuận quốc tế và công nhận lẫn nhau đối với kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề… trong khối ASEAN và các nước khác. Nâng cao vị thế của kế toán, kiểm toán Việt Nam trong khu vực.

Ghi nhận những thành tích Vụ CĐKTKT đã đạt được trong 60 năm qua, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ CĐKTKT về những đóng góp to lớn của Vụ trong 60 năm xây dựng phát triển và trưởng thành

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm