nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính:

Xuất cấp không thu tiền 492,495 tấn gạo hỗ trợ Đắk Lắk

(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 492,495 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên: Đạt nhiều kết quả ngay trong những tháng đầu năm

Nguồn lực Dự trữ quốc gia phát triển nguồn nhân lực vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn

Ngành Dự trữ Quốc gia: Hậu phương vững chắc của nền kinh tế

Tích cực triển khai cấp gạo hỗ trợ các địa phương

Ấm lòng đồng bào nghèo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, do hạn hán kéo dài nên năng suất cây trồng, nhất là lúa nước trên địa bàn tỉnh bị giảm sút nghiêm trọng, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình bị đói, nhất là các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hộ dân tộc thiểu số.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn 8.706 hộ, với 32.833 khẩu bị thiếu đói.

Có thể bạn quan tâm