VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức thuế, hải quan liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tạm đình chỉ công tác với cán bộ, công chức thuế, hải quan liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam. Nguồn: internet

Tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức thuế, hải quan liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam

Ngày 26/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các cán bộ, công chức liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin vụ hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam

Liên quan đến vụ việc thông tin báo chí nêu về những nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6169/BTC-TCCB và 6170/BTC-TCCB ngày 26/5/2020 về công tác cán bộ tại Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Công văn số 6169/BTC-TCCB nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra sau thông quan và Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh ký quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra sau thông quan tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện công tác kiểm điểm, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Tại Công văn số 6170/BTC-TCCB, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra Thuế và Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ký quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra Thuế tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện công tác kiểm điểm, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, trong trường hợp công chức bị đình chỉ là thủ trưởng đơn vị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế lựa chọn 01 đồng chí lãnh đạo để giao phụ trách, điều hành đơn vị.

Được biết, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 27/5/2020 đối với 11 cán bộ, công chức của Cục Thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh có liên quan đến đoàn kiểm tra thuế, đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty Tenma để thực hiện kiểm điểm, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM