VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách: Kiến nghị thu 17,94 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách: Kiến nghị thu 17,94 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2018, ngành Tài chính đã tiến hành 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng.

Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019

Quy chế kiểm tra tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Kiểm tra tài chính tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017

Thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu 17,94 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện 98,66 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm...; Kiểm tra gần 597 nghìn hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và điều tra chống buôn lậu bắt giữ 15,54 nghìn vụ.

Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 35 kết luận thanh tra (gồm cả năm 2017 chuyển sang), kiến nghị xử lý về tài chính là 6,8 nghìn tỷ đồng, trong đó: kiến nghị thu nộp ngân sách 1,7 nghìn tỷ đồng; giảm trừ dự toán, cấp kinh phí 86 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán, không thanh toán kinh phí 32 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 2,54 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Thuế đã thực hiện 87,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra gần 597 nghìn hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; qua đó kiến nghị xử lý thu vào NSNN 16,3 nghìn tỷ đồng (đã thực hiện thu 11,67 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% số kiến nghị), xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó 6,55 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan), kiến nghị xử lý tài chính gần 3,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào NSNN gần 3,29 nghìn tỷ đồng (số đã thu vào NSNN 2,39 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% số kiến nghị).

Các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.

Thông qua các cuộc thanh, kiểm tra này, Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ đồng, gồm: Xử lý tài chính 23,14 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng kiến nghị thu vào NSNN 17,94 nghìn tỷ đồng, đã thực hiện thu 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% tổng số kiến nghị; Kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn tỷ đồng; Giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng.

Bắt giữ được 15,54 nghìn vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Trong năm qua, Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, nắm tình hình địa bàn, thực hiện thành công nhiều chuyên án, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền sản xuất hàng hóa trong nước, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Thống kê cho thấy, năm 2018, đã bắt giữ được 15,54 nghìn vụ buôn lậu và gian lận thương mại; thu nộp NSNN khoảng 307 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 130 vụ; đã bắt giữ 191 vụ vi phạm liên quan đến chất ma túy.

Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Tập trung thanh tra, kiểm tra ngay từ đầu năm

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký ban hành Quyết định số 2222/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019, trong đó tập trung bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị đồng thời gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 

Theo kế hoạch, việc thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công lập và các nguồn thu khác tập trung tại một số Bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có cơ chế đặc thù; Thanh tra vốn đầu tư xây dựng tập trung vào các chương trình, dự án có tổng mức đầu tư lớn, dự án quan trọng, sử dụng vốn vay nước ngoài, thanh quyết toán chậm; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, thuế và giá; Tập trung thanh tra một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng nhằm đánh giá tình hình tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu cho ngân sách nhà nước…

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 ngay sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt, Thanh tra Bộ đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 01/2019 theo quy định; các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định…

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM