VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thanh tra, kiểm tra và giám sát tài chính năm 2020 gắn với chất lượng, hiệu quả

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh tra, kiểm tra và giám sát tài chính năm 2020 gắn với chất lượng, hiệu quả

Năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ sẽ tổ chức, triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra tài chính

Nâng cao vai trò, vị trí của Thanh tra Tài chính trong tình hình mới

Thanh tra tài chính: Khâu quan trọng trong điều hành tài chính - ngân sách

Nộp ngân sách 408,8 tỷ đồng qua thanh tra tài chính

Năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành, tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng chỉ đạo, định hướng đề ra.

Kết quả cho thấy, trong năm qua, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 95.287 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra  475.366 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 16.103 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 60.890.906 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 4.615.215 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 15.869.747 triệu đồng...

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ sẽ tổ chức, triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt, đồng thời bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính. Thực hiện tốt cơ chế giám sát Đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Thanh tra Bộ với thanh tra chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách chưa phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát đối tượng, thông qua hệ thống phân tích rủi ro, phối hợp với qua các cơ quan quản lý nhà nước các lĩnh vực của Bộ để chủ động cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành nhằm năng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, cũng như phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính năm sau được kịp thời và đúng đối tượng.

Tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra; hạn chế tình trạng kéo dài thời gian lưu hành kết luận thanh tra do những nguyên nhân chủ quan; Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để những kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Tăng cường phối hợp Thanh tra Bộ Tài chính với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Bộ, Thanh tra Bộ phục vụ xây dựng công tác báo cáo, giám sát, chỉ đạo điều hành,...

Tăng cường phối hợp Thanh tra Bộ Tài chính với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Bộ, Thanh tra Bộ phục vụ xây dựng công tác báo cáo, giám sát, chỉ đạo điều hành...

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Tăng cường đào tạo bồi dưỡng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra tài chính; kịp thời xây dựng và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trao đổi nghiệp vụ; tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế...

Năm 2020, sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Thanh tra Bộ với thanh tra chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách chưa phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM