VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tháo gỡ khó khăn trong công tác chi ngân sách những tháng đầu năm 2019

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi NSNN, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chi NSNN trong những tháng đầu năm 2019.

Kho bạc Nhà nước:

Tháo gỡ khó khăn trong công tác chi ngân sách những tháng đầu năm 2019

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Công văn số 159/KBNN-KSC hướng dẫn chi ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2019 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

9 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước triển khai trong năm 2019

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng: Nỗ lực, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ quản lý ngân quỹ năm 2018

Kho bạc Nhà nước Hải Dương: Phát huy tính sáng tạo, chủ động trong thực thi nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2019

Theo đó, đối với trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách đã được Quốc hội, HĐND quyết định, tuy nhiên các bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời nhập dự toán vào Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), KBNN sẽ thực hiện như sau:

Với các khoản chi lương, các khoản chi phụ cấp cho cán bộ công chức, chi cho người có công với cách mạng và một số khoản chi cần thiết khác trong tháng 1 và tháng 2/2019, căn cứ vào quyết định giao dự toán ngân sách 2019 của cấp có thẩm quyền (bản chính), giấy rút dự toán ngân sách và hồ sơ theo quy định do đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến, KBNN tỉnh, thành phố thực hiện nhập dự toán (tạm cấp) theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách không có quyết định giao dự toán của đơn vị dự toán cấp trên, khi đến giao dịch với KBNN, KBNN nơi giao dịch có ý kiến với đơn vị sử dụng ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền khẩn trương giao dự toán cho đơn vị.

KBNN cũng yêu cầu KBNN các cấp chủ động báo cáo UBND để chỉ đạo, đôn đốc cơ quan tài chính địa phương nhập dự toán kịp thời, đầy đủ vào hệ thống TABMIS đảm bảo đúng quy định.

Đối với quy trình nhập dự toán và phương pháp hạch toán kế toán: KBNN nơi đơn vị giao dịch nhập dự toán (tạm cấp) vào hệ thống TABMIS với số tiền bằng đúng đề nghị chi trong tháng 1 và tháng 2/2019 của đơn vị sử dụng ngân sách.

Phương pháp hạch toán kế toán thực hiện theo hướng dẫn về kế toán dự toán tạm cấp tại Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của KBNN về việc hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Sau khi các bộ, ngành (đối với cơ quan trung ương) và cơ quan tài chính (đối với cơ quan địa phương) nhập dự toán vào hệ thống TABMIS, KBNN nơi đơn vị giao dịch thực hiện thu hồi dự toán đã nhập (tạm cấp) theo hướng dẫn tại Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của KBNN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM