VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thêm 3 thủ tục hành chính mới áp dụng trên Cơ chế một cửa quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thêm 3 thủ tục hành chính mới áp dụng trên Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo từ ngày 08/11/2019, 3 thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Bộ Y tế triển khai 4 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Triển khai thanh toán điện tử qua cơ chế một cửa quốc gia ở Việt Nam

Phấn đấu thực hiện kết nối 61 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Đã có 173 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Kết nối thêm 5 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

Cụ thể, từ ngày 8/11 thêm 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, bao gồm: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Để triển khai các thủ tục của Bộ Thông tin và Truyền thông trên Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu theo các thủ tục trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) cho cán bộ hải quan để tra cứu, khai thác thông tin liên quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị cán bộ hải quan không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên khi đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Nhằm triển khai áp dụng chính thức 3 thủ tục hành chính mới, Trung tâm Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai các công việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, kết nối thông luồng nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống. Sau thời gian tiến hành chạy thử nghiệm, việc chuẩn bị cho triển khai chính thức kết nối đã hoàn thành.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tiến hành tổ chức buổi đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong ngày 25/9 vừa qua; Đồng thời, thời gian thử nghiệm hệ thống đã được triển khai từ ngày 16/9 đến 29/9/2019.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện được 02 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện; thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký doanh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

Như vậy, sau khi áp dụng triển khai thêm 03 thủ tục hành chính mới nêu trên theo kế hoạch năm 2019, thì số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông là 05 thủ tục hành chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM