hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Đà Nẵng

Một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ được thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Nguồn: internet

Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Đà Nẵng

Một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ được thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi

Một số vấn đề về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử ngày càng được doanh nghiệp ưa thích

6.800 doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử

Đó là nội dung được quy định tại Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mở rộng phạm vi thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Quyết định giao Tổng cục Thuế căn cứ hệ thống công nghệ thông tin quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế để quyết định lựa chọn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế ngoài các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà NộiTP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.
Trước đó, Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực nhằm đáp ứng yêu cầu đơn giản thủ tục hành chính trong việc đăng ký và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kiểm tra, bảo vệ hóa đơn của đơn vị mình; Đồng thời, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

PV.

Có thể bạn quan tâm