VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tin phải chính xác trong Tổng điều tra dân số và nhà ở

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức chiều ngày 13/3 để nghe báo cáo việc chuẩn bị để sẵn sàng thu nhập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ ngày 1/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Chính sách bảo hiểm y tế phải ứng phó với già hóa dân số

[Video] Dân số Việt Nam cứ 9 người, có một người từ 60 tuổi trở lên

Bộ Xây dựng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân sống tại chung cư cũ

Điểm mới về quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, với các tiện ích của công nghệ thông tin và kết quả thành công của Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 sắp diễn ra trong tháng 4/2019, kỳ vọng trong 10 năm tới sẽ không cần phải tổ chức Tổng điều tra lần thứ 6.

Trước đó, các bộ, ngành và địa phương đã có hơn một năm để chuẩn bị và triển khai các công việc liên quan với tổng kinh phí là 1.100 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, sau khi nghẹ các bộ, ngành, địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, quy mô của Tổng điều tra, phát huy các sáng kiến trong truyền thông, nhất là tới các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phục vụ cho việc hoạch định chính sách của cả cấp Trung ương tới tận cấp xã, phường, thị trấn.

“Không có thông tin thì không ra được quyết định, mà thông tin không chính xác thì quyết định sai”, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh và nêu ra ví dụ về số liệu điều tra hộ nghèo của lần Tổng điều tra trước đã “vênh” so với thực tế, ảnh hưởng tới phân bổ nguồn lực của Chính phủ trong công tác giảm nghèo.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ phương châm thực hiện là: “Nhanh gọn, an toàn tuyệt đối trong thu thập, lưu trữ số liệu chính xác và hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê bảo đảm đường truyền ổn định để thu thập, lưu trữ số liệu kịp thời. Ngoài ra, tiếp tục thiết kế hệ thống dữ liệu đồng bộ, hoàn chỉnh để cập nhật thông tin hằng năm để có thể 10 năm tới sẽ không phải thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương trong cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào sáng 1/4/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM