VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu ngân sách 9 tháng tăng 11,2% so với cùng kỳ

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 9 tháng tăng 11,2% so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt những kết quả tích cực.

Đến 15/9, thu ngân sách nhà nước đã đạt trên 1 triệu tỷ đồng

7 tháng đầu năm 2019, ngân sách nhà nước tiếp tục thặng dư

Ngân sách Nhà nước tiếp tục bội thu

Ngân sách Nhà nước đang bội thu hơn 79.300 tỷ đồng

Thu ngân sách 9 tháng tăng 11,2% so với cùng kỳ

Theo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 9/2019 và quý III/2019, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 10/2019 và quý IV/2019 của Bộ Tài chính, cân đối NSNN 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục thặng dư.

Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 9/2019 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết Quý III/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Thu nội địa thực hiện trong tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ (năm 2018 đạt 72,1% dự toán, tăng 18,7%). Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%), trong đó 44 địa phương thu đạt trên 77% dự toán; so với cùng kỳ năm 2018, có 57 địa phương thu cao hơn...

Thu từ dầu thô ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,95 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 62,5 USD/thùng, lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 9 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, tổng số thu thuế ước đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2018; Hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, để đạt được những kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm, Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý, điều hành thu NSNN. Trong đó, cơ quan Thuế đã tập trung triển khai công tác thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN.

Bên cạnh đó, về thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cơ quan hải quan phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019; Theo dõi sát sao các Cục Hải quan địa phương đảm bảo thu đúng, thu đủ và triển khai đầy đủ các giải pháp thu theo Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.   

Chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính công tác chi NSNN được quản lý chặt chẽ, đảm bảo cân đối với dự toán, cân đối với ngân sách các cấp.

Cụ thể, tổng chi NSNN tháng 9/2019 ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi hết quý III/2019 đạt 1.029,95 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 192,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán, giảm 5,6%; chi trả nợ lãi đạt 85,45 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, tăng 6,1%; chi thường xuyên đạt 733,75 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với chi thường xuyên, tính đến hết ngày 30/9/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 654.684 tỷ đồng, đạt 62,78% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 10.547 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 37,5 tỷ đồng.

Đồng thời, tính đến hết ngày 30/9/2019, chi đầu tư lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua hệ thống KBNN là 188.567,8 tỷ đồng đạt 49,87% kế hoạch (kế hoạch vốn năm 2019 giao cấp qua KBNN tính đến ngày 30/9/2019 là 378.151,9 tỷ đồng). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 49,5 tỷ đồng.

Có thể nói, 9 tháng qua, nhằm đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuế, hải quan các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; Tổ chức điều hành ngân quỹ, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch với KBNN...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Tổng số đã phát hành được gần 161 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 13,51 năm, lãi suất bình quân là 4,85%/năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM