VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu ngân sách nhà nước tháng 3 đạt gần 127,8 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thu ngân sách nhà nước tháng 3 đạt gần 127,8 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 3/2019 ước đạt gần 127,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu quý I/2019 đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Triển khai cải cách hành chính để tăng thu ngân sách

2 tháng đầu năm, thu ngân sách của ngành Thuế đạt 18,3% dự toán

2 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng

Đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách

Trong đó, thu nội địa ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37 nghìn tỷ đồng so với tháng 2, luỹ kế thu quý I/2019 đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%).

Về thu về dầu thô, ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với tháng 2, luỹ kế thu quý I/2019 đạt 12,28 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 3/2019 ước đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng so với tháng 2. Lũy kế thu quý I/2019 đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (27,8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 53 nghìn tỷ đồng, bằng 28% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi ngân sách, tổng chi tháng 3/2019 ước đạt 120,38 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi quý I đạt 315,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán, tăng 32,4%, chi trả nợ lãi đạt 30,76 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán, giảm 3,6%, chi thường xuyên đạt gần 237,2 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 3 và quý I/2019 được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, theo Bộ Tài chính do nhu cầu chi quý I/2019 thấp, nên cân đối ngân sách nhà nước về tổng thể có thặng dư.

Trong quý I/2019, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 69,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,35 năm, lãi suất bình quân là 4,91%/năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM