VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu nộp ngân sách 1.563 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Từ đầu năm đến ngày 15/9/2018, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 5.537 cuộc kiểm tra sau thông quan. Nguồn: internet

Thu nộp ngân sách 1.563 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/9/2018, lực lượng hải quan đã thực thu nộp ngân sách nhà nước 1.563 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan.

Ngành Hải quan nỗ lực ở “chặng nước rút” thu ngân sách

Sẽ cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước và sau thông quan

7 giải pháp thu ngân sách và chống thất thu

Từ đầu năm đến ngày 15/9/2018, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 5.537 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó có 810 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 63% chỉ tiêu năm 2018, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017), 4.727 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Qua kiểm tra, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.625 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Toàn Ngành đã thực thu vào ngân sách 1.563 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu năm 2018 là 2.235 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Riêng trong quý III/2018 (từ ngày 16/6-15/9/2018), toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 2.513 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan 360 cuộc, kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan 2.153 cuộc, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 671 tỷ đồng, thực thu vào ngân sách hơn 635 tỷ đồng.

Trong đó, lực lượng kiểm tra sau thông quan đã tập trung thực hiện kiểm tra các mặt hàng trọng điểm như: phế liệu, rượu, giấy… tại các địa bàn trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Bên cạnh đó, cơ quan hải quan cũng thu thập các thông tin về các doanh nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu để thực hiện kiểm tra sau thông quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM