VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiến độ cổ phần hóa DNNN chưa đạt yêu cầu

Tiến độ cổ phần hóa DNNN chưa đạt yêu cầu

Theo thống kê của Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa còn lại là 97 doanh nghiệp, chiếm 76% kế hoạch được giao.

Để thúc đẩy cổ phần hóa thành công

Cổ phần hóa, thoái vốn… chậm do đâu?

Lắm kế trì hoãn cổ phần hóa, thoái vốn

4 giải pháp đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thông tin này vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5.

Trong 4 tháng đầu năm 2019 mới có 2 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp 295 tỷ đồng".

Thứ trưởng Vũ Thị Mai. 

Lũy kế từ giai đoạn 2016 hết tháng 4/2019, có 161 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 442.000 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn Nhà nước là 206.000 tỷ đồng.

Tiến độ cổ phần hóa của các doanh nghiệp đang chậm, chưa đạt tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa còn lại là 97 doanh nghiệp, chiếm 76% kế hoạch được giao.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, nguyên nhân của việc chậm trễ có cả chủ quan và khách quan.

Trong đó, nguyên nhân chủ quan là việc một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước chưa thực sự tích cực và nghiêm túc trong triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Đối với nguyên nhân khách quan là việc cổ phần hóa còn có vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động nên bị kéo dài thời gian so với kế hoạch.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, để tăng cường cổ phần hóa thì Thủ tướng, Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, chỉ đạo chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn kinh tế tập trung một số nhiệm vụ.

Về thể chế, các bộ: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải khẩn trương sửa đổi bổ sung những văn bản pháp luật, cụ thể là nghị định liên quan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình cổ phần hóa.

Thủ trưởng và người đứng đầu địa phương, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện các mục tiêu, tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp có vốn nhà nước, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng kế hoạch.

"Quan trọng hơn, bản thân các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa cần rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng, để lập phương án sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai để trình UBND cấp tỉnh có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định" - Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM