VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiếp tục cắt giảm 57 chi cục thuế

Tiếp tục thực hiện hợp nhất 106 chi cục thuế thuộc 16 cục thuế tỉnh, thành phố thành 49 chi cục thuế khu vực. Nguồn: internet

Tiếp tục cắt giảm 57 chi cục thuế

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện hợp nhất 106 chi cục thuế thuộc 16 cục thuế tỉnh, thành phố thành 49 chi cục thuế khu vực, giảm 57 chi cục thuế.

Đã cắt giảm 46 chi cục thuế từ sắp xếp, hợp nhất

Đáp ứng mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế

Hòa Bình sẽ sáp nhập 9 chi cục thuế huyện thành 4 chi cục thuế khu vực

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế được quy định thế nào?

Theo phương án sắp xếp, hợp nhất của 16 cục thuế, Cục Thuế An Giang sẽ thực hiện hợp nhất 8 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực (giảm 4 chi cục thuế); Cục Thuế Bắc Kạn hợp nhất 6 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực (giảm 4 chi cục thuế); Cục Thuế Điện Biên hợp nhất 4 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực (giảm 2 chi cục thuế).

Cục Thuế Hà Nội hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực (giảm 3 chi cục thuế); Cục Thuế Hậu Giang hợp nhất 4 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực (giảm 2 chi cục thuế); Cục Thuế Khánh Hòa hợp nhất 5 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực (giảm 3 chi cục thuế); Cục Thuế Sơn La hợp nhất 12 chi cục thuế thành 6 chi cục thuế khu vực (giảm 6 chi cục thuế).

Các cục thuế còn lại thực hiện hợp nhất gồm: Cục Thuế Quảng Ngãi hợp nhất 2 chi cục thuế thành 1 chi cục thuế khu vực (giảm 1 chi cục thuế); Cục Thuế Long An hợp nhất 12 chi cục thuế thành 5 chi cục thuế khu vực (giảm 7 chi cục thuế); Cục Thuế Phú Thọ hợp nhất 2 chi cục Thuế thành 1 chi cục thuế khu vực (giảm 1 chi cục thuế); Cục Thuế Quảng Bình hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực (giảm 3 chi cục thuế).

Cục Thuế Kon Tum hợp nhất 2 chi cục thuế thành 1 chi cục thuế khu vực (giảm 1 chi cục thuế); Cục Thuế Tiền Giang hợp nhất 9 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực (giảm 5 chi cục Thuế); Cục Thuế Phú Yên hợp nhất 4 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực (giảm 2 chi cục thuế); Cục Thuế Nghệ An hợp nhất 20 chi cục thuế thành 9 chi cục thuế khu vực (giảm 11 chi cục thuế); Cục Thuế Lâm Đồng hợp nhất 4 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực (giảm 2 chi cục thuế).

Được biết, đây là đợt hợp nhất chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực lớn nhất từ trước đến nay của ngành Thuế. 16 cục thuế được lựa chọn sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế lần này là những đơn vị  phương án thuận lợi nhất, được tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng thuận, nhất trí triển khai.

Để việc hợp nhất diễn ra thuận lợi, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện nghiêm túc công tác sắp xếp, hợp nhất. Trong đó, việc triển khai sắp xếp, bố trí nhân sự phải thực hiện công khai, minh bạch, không gây xáo trộn, đảm bảo sau khi hợp nhất, các chi cục thuế khu vực hoạt động hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM