Quan hệ hữu nghị Việt - Lào: Vững bền hơn núi, hơn sông!

Quan hệ hữu nghị Việt - Lào: Vững bền hơn núi, hơn sông!
Việt - Lào, Lào - Việt là quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện. Những ngôn từ tốt đẹp nhất, sâu sắc nhất và bản chất nhất, như “đoàn kết đặc biệt”, “thủy chung”, “trong sáng”, “hiếm có”, “có một không hai trên thế giới”, “tài sản vô giá”, “quy luật tồn tại”… được sử dụng để miêu tả và được Lãnh đạo hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước liên tục kế thừa, trao truyền, trân trọng, giữ gìn, bồi đắp và phát huy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Buonnhang Vorachith, sáng 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thông qua danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Thông qua danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Với 410/456 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 83,16% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.