VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

12 hoạt động trong ngày làm việc thứ tư Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan

Các đại biểu nhóm công tác về y tế chụp ảnh lưu niệm. Nguồn: internet

12 hoạt động trong ngày làm việc thứ tư Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2017, ngày 21/8/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ tư với 12 hoạt động.

Các nền kinh tế APEC chia sẻ kỹ năng đàm phán về cạnh tranh trong các FTA

Kết nối cơ chế một cửa quốc gia giữa các nền kinh tế thành viên APEC

Tuần lễ An ninh lương thực APEC: Hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững

Ngày làm việc thứ tư của SOM 3 và các cuộc họp liên quan diễn ra với 12 hoạt động của Nhóm công tác về y tế (HWG), Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP), Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF), Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG), Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG), Nhóm chỉ đạo về thương mại điện tử (ECSG) – Tiểu nhóm về bảo mật dữ liệu (ECSG - DPS), Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG), Nhóm công tác về chống buôn lậu và khai thác gỗ bất hợp pháp (EGILAT), Nhóm công tác về tiếp cận thị trường (MAG), Nhóm đối thoại về công nghiệp ô tô (AD) và Nhóm Đối thoại hóa chất (CD).
Trong đó, nhóm LSIF đã tổ chức Đối thoại cao cấp về đổi mới, hệ thống pháp quy và hội tụ chính sách với gần 150 đại biểu tham dự đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu từ các nền kinh tế thành viên APEC.
Nhóm Công tác về Y tế (HWG) đã tổ chức phiên họp toàn thể, tổng kết, đánh giá về các dự án mà Nhóm công tác về y tế đang thực hiện, gồm Hội thảo về “Tiến trình phổ cập sức khỏe toàn dân”, Chương trình “A-TRACTION” (Mạng lưới tổ chức tổng thể về nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về bệnh lao ở châu Á), Chương trình “Nâng cao năng lực kiểm soát và ngăn chăn mầm bệnh mới trong hệ thống chăm sóc sức khỏe”, Hội thảo quốc tế về “Thích nghi với vấn đề già hóa dân số, Hội nghị APEC về Phòng ngừa sốt xuất huyết và Chiến lược giảm thiểu gánh nặng bệnh tật”.
Tiểu ban SCSC tổ chức Hội thảo tăng cường năng lực chuyên gia quản lý chính sách Hiệp định WTO về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Cùng ngày, Nhóm EGILAT tập trung thảo luận về nhu cầu nâng cao năng lực của các thành viên trong chống buôn lậu và khai thác gỗ bất hợp pháp và về hợp tác của EGILAT với Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP) và Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG). Nhóm công tác cũng cập nhật tình hình triển khai các dự án, bầu chủ tọa mới và đề ra các mục tiêu và kế hoạch hoạt động cho EGILAT trong năm 2018.

Nhóm CD đã tổ chức “Diễn đàn các nhà quán lý chính sách”. Nhóm CD hiện đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường liên kết, hợp tác giữa các Chính phủ và các doanh nghiệp của các thành viên APEC trong quản lý an toàn hóa chất, qua đó tìm ra giải pháp cho các vấn đề của ngành công nghiệp hóa chất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM