VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
5 tháng đầu năm: Thu ngân sách nội địa đạt 445.783 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5 tháng đầu năm: Thu ngân sách nội địa đạt 445.783 tỷ đồng

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng số thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 445.783 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiệu quả quản lý hành chính thuế đạt 9/10 điểm

Tăng thu từ thanh tra, kiểm tra thuế hơn 1.000 tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2018 đạt 33,8% dự toán

4 tháng đầu năm: Ngành Thuế huy động 360.060 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách 2018

Các khoản thu, sắc thuế đạt khá

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, với 80.938 tỷ đồng (tương đương 7,6% dự toán) huy động được trong tháng 5 đưa luỹ kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng số thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 445.783 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.965 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, tăng 23,3% so với cùng kỳ nhờ giá dầu thô bình quân 5 tháng đầu năm cao hơn 14,5 USD/thùng; thu nội địa ước đạt 421.818 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tổng số thu nếu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 342.606 tỷ đồng, bằng 39,5% so với dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017. 

Với 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 43%) so với dự toán; 14/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước, trong đó có một số khoản thu lớn như: thuế TNCN ước đạt 47,1%, tăng 19,7%; tiền sử dụng đất ước đạt 53,1%, tăng 9,3%; thu tiền thuê đất ước đạt 52,7%, tăng 6,7%; thu từ xổ số ước đạt 58,1%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước ước đạt 82,6%; thu từ khu vực DNNN tăng 9,1%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 17,5%... Tổng cục Thuế nhận định, về tổng thể nhiệm vụ thực hiện dự toán thu NSNN của ngành Thuế đã đảm bảo được tiến độ đề ra.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế

Trong nỗ lực quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, tập trung vào các khoản thu ngân sách trung ương, trên cơ sở chỉ tiêu cụ thể đã được Tổng cục Thuế giao, cơ quan Thuế các cấp đã tập trung rà soát, đôn các khoản thu sát tiến độ và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế. 

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thực hiện 17.713 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 19,86% kế hoạch năm 2018, trong đó đã nộp vào ngân sách 1.696,4 tỷ đồng, đạt 41,24% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Riêng với đối tượng nhiều rủi ro là các DN có giao dịch liên kết, đến ngày 21/5/2018, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 75 DN, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2017, Qua đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 323 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng; giảm lỗ 1.810 tỷ đồng, tăng 1.524 tỷ đồng, bằng 633% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 1,65 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 837,63 tỷ đồng, tăng 274,17 tỷ đồng, bằng 149% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, kết quả thanh tra, kiểm tra 1.803 quyết định hoàn thuế GTGT, tương ứng với số tiền hoàn là: 11.046 tỷ đồng đã đem về cho NSNN tổng số tiền truy hoàn và phạt là: 798.4 tỷ đồng, trong đó, truy hoàn 740.6 tỷ đồng, phạt 57.8 tỷ đồng.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, qua đó áp dụng kịp thời các biện pháp quản lý đối với các đối tượng thuộc diện nhằm đôn đốc ngay tiền nợ thuế vào NSNN. 

Triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ

Cùng với nỗ lực đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN, Tổng cục Thuế đã tăng tốc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chính phủ điện tử.

Theo đó, số lượng thủ tục hành chính thuế được cung cấp trực tuyến đạt mức 3 trở lên là 118/298 thủ tục, trong đó có 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng là 635.143 DN, chiếm tỷ lệ 96,32% tổng số DN đang hoạt động, với số tiền đã nộp NSNN từ 1/1/2018 đạt trên 236.038 tỷ đồng và 1.488.626 giao dịch nộp thuế.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ hệ thống hoàn thuế điện tử đã giải quyết hoàn là 5.201 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 25.185 tỷ đồng. Riêng về hóa đơn điện tử, kể từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 20/4/2018, đã có 6.257.294 hóa đơn, tương ứng với doanh thu hơn 65.843 tỷ đồng và số thuế hơn 6.257 tỷ đồng của 219 DN được cơ quan thuế xác thực. Cùng thời điểm này đã có 34.230 cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch và có 75.419 tờ khai, nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, chuyển nhượng nhà đất (thuế TNCN và lệ phí trước bạ).

Việc khai, nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đang gấp rút hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện dự toán thu NSNN theo đúng kế hoạch

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được và những mặt công tác còn chưa đạt yêu cầu, Tổng cục Thuế đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm quyết tâm đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành thắng lợi dự toán thu NSNN đã đề ra. Theo đó, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu về cân đối ngân sách trung ương; đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế theo Chương trình hành động để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế.

Bên cạnh việc chỉ đạo toàn Ngành đẩy mạnh tiến độ thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế các địa phương cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp về quản lý, khai thác nguồn thu, tăng cường chống thất thu để đảm bảo động viên kịp thời, sát đúng, đầy đủ các khoản thu phát sinh vào NSNN.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM