VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
9 tháng đầu năm 2018 thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trên 224.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

9 tháng đầu năm 2018 thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trên 224.000 tỷ đồng

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) từ ngày 01- 27/9/2018 đạt 22.463 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 27/09/2018 đạt 224.007 tỷ đồng bằng 79,15% dự toán, bằng 76,45% chỉ tiêu phấn đấu (293.000 tỷ đồng), tăng 6,33% so với cùng kỳ năm 2017.

Hải quan Đồng Nai: Tăng thu ngân sách từ công tác cải cách thủ tục hành chính

“Cởi trói” xuất khẩu gạo góp phần tăng thu NSNN

Cục Hải quan Bình Dương được giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018

Nửa đầu năm, ngành Hải quan đã hoàn thành 51,57% dự toán thu ngân sách

Ước thu tháng 9/2018 đạt 23.500 tỷ đồng, giảm 14,9% so với tháng 8/2019 (27.617 tỷ đồng). Tổng thu NSNN 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 225.000 tỷ đồng bằng 79,5% dự toán, bằng 76,79% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm 2017 (213.963 tỷ đồng).

Trong tháng 9/2018, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 10% so với tháng trước; trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 20,5 tỷ USD, giảm 12,7% và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, giảm 7%.

Ước 9 tháng đầu năm 2018, trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam đạt 352,43 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó xuất khẩu ước đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4% và nhập khẩu ước tính đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2018 ước tính thặng dư 700 triệu USD. Như vậy, đưa mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 9 năm 2018 đạt 5,39 tỷ USD.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM