Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X tại các tỉnh Miền Trung

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X tại các tỉnh Miền Trung
(Tài chính) Trong các ngày 16 và 17/4, đoàn công tác Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm việc với Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Doanh nghiệp có thể nộp phí đường bộ theo tháng

 Doanh nghiệp có thể nộp phí đường bộ theo tháng
(Tài chính) Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Theo dự thảo này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải có thể thực hiện khai, nộp phí theo tháng nếu có số phí phải nộp từ 50 triệu đồng/tháng trở lên.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ

 Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ
(Tài chính) Ngày 10/4, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy TP. Cần Thơ về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).