Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ

 Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ
(Tài chính) Ngày 10/4, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy TP. Cần Thơ về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Mông Cổ

Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Mông Cổ
(Tài chính) Thực hiện chương trình công tác đối ngoại Bộ Tài chính năm 2014, đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Mông Cổ từ 19 – 26/3/2014 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mông Cổ.