Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Năm 2015, bội chi ngân sách nhà nước sẽ giảm về dưới 4,5%

Bộ trưởng Vương Đình Huệ:  Năm 2015, bội chi ngân sách nhà nước sẽ giảm về dưới 4,5%
(Tài chính) Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trong Báo cáo số 91/BC - BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Quốc hội, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: Ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: Ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
(Tài chính) Một trong những nội dung được các Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đặc biệt quan tâm tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII là kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH 13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có báo cáo gửi Quốc hội trình bày về những kết quả Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH 13 của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: Quản lý nợ công đảm bảo an toàn và bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: Quản lý nợ công đảm bảo an toàn và bền vững
(Tài chính) Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có báo cáo gửi Quốc hội trình bày về những kết quả Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH 13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Trong đó, quản lý nợ công là vấn đề được Quốc hội quan tâm và đã được Bộ Tài chính  tích cực triển khai đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nợ công.

Phải sử dụng có hiệu quả nguồn thu ngân sách

Phải sử dụng có hiệu quả nguồn thu ngân sách
Bước vào năm 2012, diễn biến kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm chi tiêu công, sử dụng hiệu quả các nguồn thu ngân sách và tháo gỡ khó khăn cho các DN. Hà Nội Ngày nay có cuộc trao đổi với Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp về vấn đề này.

Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hiệu quả giữa Việt Nam - Singapore

Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hiệu quả giữa Việt Nam - Singapore
(Tài chính) Chiều ngày 26/10/2012, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Singapore - ông Ng Teck Hean nhân dịp ông nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp còn có đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Thuế Thu nhập cá nhân: Tăng mức giảm trừ gia cảnh

Thuế Thu nhập cá nhân: Tăng mức giảm trừ gia cảnh
Sáng 26/10, trong ngày làm việc thứ 5 của Quốc hội (QH), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Bộ Tài chính và JICA: Thảo luận hình thức vay mới PSIF

Bộ Tài chính và JICA: Thảo luận hình thức vay mới PSIF

Tăng cường hợp tác theo mô hình hợp tác công tư (PPP) và các dự án BOT ở Việt Nam, sử dụng nguồn tài chính của JICA, nguồn tài chính đầu tư khu vực tư nhân  (PSIF) là những nội dung quan trọng được Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh và tân Giám đốc của Văn phòng Hợp tác khu vực tư nhân thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), ông Yasushi Tanaka cùng đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính thảo luận tại buổi tiếp và làm việc sáng ngày 27/10/2012.