Bộ Tài chính đối thoại với Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về lĩnh vực thuế, hải quan

Bộ Tài chính đối thoại với Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về lĩnh vực thuế, hải quan
Chiều ngày 14/9/2012, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Ha Chan-ho, đồng chủ trì Hội nghị.

Đánh giá các giải pháp quyết liệt thu NSNN của Hải Dương

Đánh giá các giải pháp quyết liệt thu NSNN của Hải Dương
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương đã đề xuất với Bộ Tài chính một số vấn đề về bố trí kinh phí nhằm đảm bảo nhu cầu cân đối ngân sách địa phương trong năm 2012; Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2004-2012...