Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2017

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2017
Đó là một trong những nội dung được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với 401 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 81,34% tổng số đại biểu.

Phấn đấu khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh

Phấn đấu khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh
Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong buổi dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với nhân dân khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), ngày 12/11.

Hệ thống tài chính Việt Nam tiếp tục phát triển lành mạnh và an toàn

Hệ thống tài chính Việt Nam tiếp tục phát triển lành mạnh và an toàn
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) cho biết, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, thách thức, hệ thống tài chính Việt Nam tiếp tục phát triển khá lành mạnh và an toàn, đảm bảo tốt chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng và khu vực doanh nghiệp đồng thời duy trì ổn định vĩ mô.