Nhật Bản cam kết cấp vốn vay ODA cho Việt Nam

Nhật Bản cam kết cấp vốn vay ODA cho Việt Nam
Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 16/1/2017 tại Hà Nội, Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoảng 123 tỷ yen (tương đương 1,05 tỷ USD) vốn vay ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2016.

Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi Ngân sách Nhà nước

Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi Ngân sách Nhà nước
Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về điều hành tài chính-ngân sách như: Hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhân rộng khoán xe công...

Tạo "cú huých" mới trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Tạo "cú huých" mới trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là 73 nhóm tại Danh mục ban hành... là một nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.