VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
APEC thảo luận về phát triển bền vững khu vực đến năm 2030

APEC thảo luận về phát triển bền vững khu vực đến năm 2030

Sáng 11/11/2017, Hội nghị Các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 đã khai mạc tại TP. Đà Nẵng. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã chủ trì Hội nghị.

APEC cần tăng cường hợp tác để thích ứng với nền kinh tế số

[Video] Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC

Doanh nghiệp Nhật đầu tư 5 tỷ USD vào Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Hai mươi lăm năm qua, thế giới và khu vực có những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng, song với định hướng chiến lược là lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng, xóa bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư làm trọng tâm, chúng ta có thể hài lòng với những kết quả đạt được.

APEC đã chứng tỏ tính năng động, khả năng thích ứng và chuyển đổi để trở thành diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế và thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc xử lý các thách thức cấp bách toàn cầu.

Nhận định về tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch nước khẳng định: Chúng ta đang chứng kiến những bước chuyển nhanh và phức tạp hơn so với dự báo. Mặc dù vậy, kinh tế thế giới đã khởi sắc hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội to lớn chưa từng có cho phát triển và đổi mới. Những thỏa thuận toàn cầu, nhất là Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 có ý nghĩa lịch sử, định hướng dài hạn cho thúc đẩy hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững.

Bối cảnh đó đòi hỏi APEC phải khẳng định và phát huy vai trò tiên phong trong việc tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng, thương mại và đầu tư, kết nối, cũng như cách thức để người dân được thụ hưởng đồng đều từ quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đóng góp vào việc tạo dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch nước, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã trình bày về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới và khu vực và đưa ra những gợi ý chính sách về các động lực mới để châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc về tình hình khu vực và toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của bà Christine Lagarde về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao vai trò của Diễn đàn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM