VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Chiều ngày 17/9/2012, tại trụ sở Bộ Tài chính, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Tham dự đoàn công tác của Chủ tịch nước còn có đại diện Lãnh đạo các Ban của Đảng, đại diện bộ phận thường trực kiểm điểm Trung ương 4…

Tại hội nghị, Ðồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kiểm điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính theo Nghị quyết Trung ương 4. Theo đó, ngày 16/01/2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức trung ương và các Ban Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc tổ chức triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng theo tinh thần của Nghị quyết.

Về các bước triển khai cụ thể, Ðồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, BCS Đảng Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng trên cơ sở nhận thức và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này. BCS Đảng Bộ Tài chính đã xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BCS Đảng trên tinh thần trung thực, thẳng thắn, khách quan, cầu thị, bám sát vào các nội dung hướng dẫn của Trung ương và tiếp thu, giải trình các nội dung gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị, của đồng chí Chủ tịch nước cũng như các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Báo cáo đã được thảo luận công khai, dân chủ trong BCS Đảng; các đồng chí uỷ viên BCS đã tham gia góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, qua nhiều lần bổ sung, cập nhật đã được hoàn chỉnh để báo cáo tại Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh. MT

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Trương Tấn Sang cho biết, Bộ Chính trị đã thành công bước một trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tập trung vào 04 nội dung quan trọng; Mục tiêu của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) lần này nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt để tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn cho những năm tiếp theo nhằm nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân. Ban Cán sự đảng cũng như các thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính phải quán triệt sâu sắc các quan điểm tư tưởng của Trung ương Đảng. Mục đích là làm cho tập thể lãnh đạo và cá nhân từng cán bộ, đảng viên nhận rõ những ưu, khuyết điểm, trách nhiệm của mình về ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra, từ đó rút ra bài học và đề ra phương hướng phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm.

Theo kế hoạch và được sự nhất trí cho phép của đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và từng đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng trong 3 ngày, từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2012.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Có thể bạn quan tâm