VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017.

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hướng tới đa sở hữu doanh nghiệp

Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung

Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương từ ngày 12 đến 22 hằng tháng. Mỗi tháng kiểm tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan, địa phương.

Đối tượng kiểm tra là các bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nợ đọng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao hoặc có nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Cùng với đó là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước được giao nhiều nhiệm vụ trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn.

Trọng tâm kiểm tra với các bộ là việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng thể chế, các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi… nhưng chậm triển khai thực hiện.

Tính chung từ đầu năm 2016 tới ngày 27/3/2017, Chính phủ, Thủ tướng đã giao tổng số 17.803 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương.  

Trong đó, có 9.672 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn: 8.040, quá hạn: 1.632); chưa hoàn thành: 8.131 (trong hạn: 7.816, quá hạn: 315). Tính từ đầu năm 2016 đến nay, số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành chiếm 3,15%, giảm 0,65% so với tháng trước.  


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM