VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Báo cáo ngân sách dành cho công dân đã được Bộ Tài chính thực hiện năm thứ 5 liên tiếp.

Bộ Tài chính công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về dự toán ngân sách nhà nước đến người dân, Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Quốc hội”.

10 tháng, thu ngân sách đạt 84,9% dự toán năm 2018

Quốc hội “duyệt” bội chi ngân sách năm 2019 tương đương 3,6% GDP

Chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Thu ngân sách tăng cao, bội chi và nợ công được kiểm soát

Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính).
Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính).

 Đây là năm thứ 5 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Báo cáo cung cấp cho người dân những thông tin, số liệu cơ bản nhất về các căn cứ vĩ mô cơ bản xây dựng dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019, cũng như dự toán thu chi ngân sách, cân đối ngân sách, cơ cấu các khoản nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp thêm các thông tin về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019-2021 và giải pháp triển khai thực hiện.

Việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm cũng được coi là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam

Ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính khẳng định: “Quy định của Luật Ngân sách nhà nước không yêu cầu phải xây dựng báo cáo này, tuy nhiên với nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc công khai minh bạch ngân sách theo chuẩn mực quốc tế thì Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân từ năm ngân sách 2015”.

“Chúng tôi đã thực hiện việc công bố này được 5 năm và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân. Đây là thông lệ tốt để người dân tại các địa phương có thể thông qua đó nắm được thông tin cơ bản về ngân sách của từng địa phương, và cũng có thể đóng góp tiếng nói thông qua Hội đồng nhân dân khi quyết định ngân sách địa phương mình”, ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết.

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hiện được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM