VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý về Dự án Luật Thuế tài sản

Bộ Tài chính rất hoan nghênh và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo.

Bộ Tài chính hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý về Dự án Luật Thuế tài sản

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi gặp gỡ trao đổi với các cơ quan thông tấn báo chí vào chiều ngày 20/4 về Dự án Luật Thuế tài sản đang được Bộ Tài chính công bố để lấy ý kiến của nhân dân. TCTC xin giới thiệu các nội dung của cuộc trao đổi.

Dự án Luật thuế Tài sản: Các trường hợp được giảm 50% số thuế phải nộp

Thuế Tài sản: Cần chọn mức thuế phù hợp với Việt Nam

Thuế Tài sản: Cần thiết, nhưng phải phù hợp và đúng đối tượng

Dự án Luật Thuế tài sản đang tiếp thu ý kiến để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân

Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến trong quá trình xây dựng dự án Luật thuế Tài sản

Luật Thuế Tài sản cần được xem xét trong tổng thể các chính sách

Thực tiễn áp dụng thuế tài sản ở các nước

Phóng viên: Trong thời gian vừa qua, ngay sau khi Bộ Tài chính tổ chức công bố dự thảo Dự án Luật Thuế tài sản, dư luận đã có không ít ý kiến trái chiều về Dự án Luật này và tại sao Bộ Tài chính lại đưa ra lấy ý kiến thời điểm này?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Ngay sau khi Bộ Tài chính công bố xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Dự án Luật Thuế Tài sản đã nhận được ý kiến tham gia. Bộ Tài chính rất hoan nghênh, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo.

Có thể khẳng định, đây là một bước để Bộ Tài chính tiếp thu hoàn chỉnh để hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Chính phủ, nếu Chính phủ đồng ý thông qua thì báo cáo với Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

Việc xây dựng Luật này dựa trên chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội và của Chính phủ. Đây là chủ trương lớn của Đảng đã được thể hiện tại Nghị quyết số 19/2012 của BCH TW Khóa XI về Chiến lược Thuế giai đoạn 2011-2020 cũng như Đề án về khai thác nguồn lực từ đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và gần đây nhất là Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tái cơ cấu NSNN, quản lý nợ công... Chủ trương trên cũng đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, trong đó, nêu rõ: Yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất.

Để triển khai chủ trương trên, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo để xin ý kiến nhân dân, trong đó nhấn mạnh vào các mục tiêu của Dự án Luật Thuế tài sản: Thứ nhất, tăng cường quản lý về tài sản; Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất, hạn chế việc sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản; Thứ ba, đảm bảo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản, như vậy sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng; Cuối cùng, nếu Dự án Luật được thông qua sẽ là cơ sở để mở rộng nguồn thu cho NSNN và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu.

Trên tinh thần đó, chúng tôi nghiên cứu đề xuất và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân cũng như các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các đối tượng trong xã hội, đồng thời tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, góp ý để hoàn chỉnh dự thảo.

Phóng viên: Như Bộ trưởng đã nói, cân đối ngân sách có nhiều giải pháp, trong đó có mở rộng nguồn thu nhưng dư luận quan tâm tại sao Bộ Tài chính lại không thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm chi nữa, xin Bộ trưởng cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tôi đồng tình với quan điểm này. Đồng ý là chúng ta cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách về thu ngân sách trong điều kiện hội nhập và mở cửa, đặc biệt là trong điều kiện chúng ta cắt giảm thuế quan theo lộ trình rất sâu, cũng như giá dầu thô giảm sâu thời gian qua. Như vậy, chúng ta phải cơ cấu lại chính sách thu cùng với việc mở rộng nguồn thu. Đây là giải pháp căn bản nhất đảm bảo giảm cơ cấu thu NSNN trong thời gian tới. Cùng với đó, chúng ta sẽ phải tiến hành hàng loạt các giải pháp tiết kiệm chi để đảm bảo chi thường xuyên, để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và chi trả nợ thời gian tới.

Vừa qua, Quốc hội và Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để tiết kiệm chi nhằm đảm bảo mục tiêu giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển và tăng chi cho trả nợ. Cụ thể: Chúng ta đã đưa ra các giải pháp về cắt giảm chi tiêu hội nghị hội thảo, lễ hội khởi công khánh thành kể cả các giải pháp hiện nay đang làm là khoán xe công. Trong thời gian tới, các giải pháp này sẽ tiếp tục được triển khai, đồng thời phải triển khai tốt tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức bộ máy cũng như Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương XII về đẩy mạnh sự nghiệp công lập. Làm được như vậy sẽ giảm chi thường xuyên, tạo nguồn cải cách tiền lương và cơ cấu lại ngân sách sẽ lành mạnh hơn.

Phóng viên: Liên quan đến việc tinh giản bộ máy, vậy hiện nay Bộ Tài chính đang được thực hiện nội dung này như thế nào?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nói đến tinh giản bộ máy và đẩy mạnh cải cách đơn vị sự nghiệp công lập, theo tôi, cần có sự vào cuộc của các ngành các cấp. Riêng Bộ Tài chính đã triển khai chủ trương của Trung ương từ trước, đến nay chúng tôi đã một bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, rà soát lại chức năng nhiệm vụ. Cụ thể:

Thứ nhất, từ 01/7/2017, triển khai Luật Quản lý nợ công mới, Bộ Tài chính được giao là đầu mối để huy động ODA và vay ưu đãi nước ngoài, nhưng trên tinh thần rà soát lại nhiệm vụ các cơ quan thuộc Bộ, Bộ Tài chính thấy rằng không cần tăng về tổ chức, bộ máy và đã chủ động triển khai sắp xếp biên chế trong nội bộ để triển khai nhiệm vụ này.

Thứ hai, triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án về hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo đó, trước mắt giải thể và sát nhập 43 Phòng giao dịch Kho bạc các tỉnh về Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; giảm 43 đầu mối.

Thứ ba, đối với hệ thống Thuế, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các chi cục thuế quận, huyện, thị xã theo hướng tổ chức liên chi cục thuế huyện, thị xã. Theo đó, năm 2018, Bộ Tài chính sẽ sắp xếp 327 Chi cục thuế huyện, thị xã thành 154 Chi cục thuế khu vực, giảm 173 Chi cục. Theo kế hoạch, năm 2019, sẽ tiếp tục sắp xếp 53 Chi cục huyện, thị xã thành 25 Chi cục, giảm tiếp 28 Chi cục. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ tiếp tục sắp xếp 168 Chi cục thuế quận, huyện thành 78 Chi cục và giảm tiếp 90 Chi cục.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và có thể số lượng các Chi cục thuế được giảm thời gian tới sẽ còn lớn hơn số đã nêu trong đề án được duyệt.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM