Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Ngành Tài chính nỗ lực cao độ để đảm bảo hoàn thành thu NSNN 2012

PV.

(Taichinh) - (Tài chính) Năm 2012 thu ngân sách gặp rất nhiều áp lực và thách thức, tiến độ thu thấp so với các năm gần đây. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012 gặp nhiều khó khăn, ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp tăng thu, thu hồi nợ đọng, chống thất thu nhằm đảm bảo hoàn thành đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cùng chuyên mục