VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đã hoàn thành trọng trách, vai trò người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Nhiệm kỳ 2011- 2016 của HĐND TP. Hà Nội là một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới và thành công, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016:

Đã hoàn thành trọng trách, vai trò người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội tổ chức kỳ họp tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2011- 2016. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp còn có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Lào

100% cử tri Bộ Tài chính đề cử Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tỉnh Bình Định

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, nhiệm kỳ 2011- 2016 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy thành tựu, kinh nghiệm 30 năm đổi mới nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong đó, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô, HĐND các cấp của TP. Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào những thành tích đó.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, trong 5 năm qua, với phương châm hoạt động đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, HĐND thành phố và các cấp cơ sở tiếp tục có có nhiều đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, chất lượng hiệu quả từng bước được nâng lên.

Việc quyết định một số vấn đề quan trọng ở địa phương đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề dân sinh bức xúc. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư tố cáo được quan tâm, đạt kết quả thiết thực. HĐND các cấp từng bước được nâng cao vị thế, vai trò trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cũng chỉ ra rằng, hoạt động của HĐND các cấp nói chung, HĐND Thành phố nói riêng vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ rõ những hạn chế đó và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét, đánh giá về tổ chức và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011- 2016; công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Thành phố; báo cáo công tác nhiệm kỳ của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố và của Tòa án nhân dân Thành phố. Đồng thời, kỳ họp đã biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2011- 2016.

Phát biểu tại phiên khai mạc, biểu dương những kết quả mà HĐND và Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp và nhân dân thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, trong thành tựu đã đạt được của cả nước có sự đóng góp quan trọng và to lớn của TP. Hà Nội, của nhân dân Thủ đô với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, một trong những đầu tàu của nền kinh tế. Những đóng góp của thành phố có vai trò quyết định đến sự phát triển, ổn định của cả nước.

Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song với tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ với sự đồng thuận nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, Thành ủy TP. Hà Nội đã thực hiện thắng lợi toàn diện những chỉ tiêu, kế hoạch, đạt kết quả quan trọng nổi bật. Nhiệm kỳ 2011- 2016 của HĐND TP. Hà Nội là một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới và thành công, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016 và nhiệm kỳ 2016- 2021 là hết sức nặng nề, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu, cuối năm nay và giai đoạn 2016- 2021, thành phố cần tập trung tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội TP. Hà Nội lần thứ XVI, đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; củng cố xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, là thủ đô, trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước.

Tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, thành phố cần tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện thể chế kinh tế thị trường, tái cơ cấu kinh tế, đồng bộ giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2016- 2021, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra.

Hai là, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Ba là, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật về bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh trật tự.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM