VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đà Nẵng: Đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ trong bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, các bước chuẩn bị cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố đang được thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia tham gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Thái Bình: Chủ động chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động bầu cử

Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, chú trọng tới cử tri là ngư dân, công nhân, các đơn vị quân đội; có phương án bố trí thùng phiếu di động để bảo đảm bầu đủ, bầu một lần.

Công tác vận động bầu cử bảo đảm đúng luật, trong đó, việc tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên phải thật sự khách quan, công bằng. Bên cạnh đó, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ và cháy rừng trong thời điểm nắng nóng.
Với đặc điểm trên địa bàn quận có hơn 4.500 ngư dân, Quận Sơn Trà chú trọng công tác tuyên truyền. Tuyên truyền trực quan như dùng pa-nô, khẩu hiệu, áp phích…; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của quận, qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Cùng với quận Sơn Trà, Thanh Khê và Liên Chiểu là hai địa phương có đông ngư dân chuyên đánh bắt dài ngày trên biển, vì vậy, công tác tuyên truyền cho ngư dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp đang được đẩy mạnh.

Ông Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Thanh Khê cho biết: Là địa phương có số lượng lao động nghề biển khá nhiều nên Ủy ban bầu cử quận chỉ đạo các địa phương dành thời gian để tập trung tuyên truyền sớm trong lực lượng lao động biển, giúp ngư dân nắm bắt thông tin cuộc bầu cử và không làm ảnh hưởng đến lịch trình đi biển.
Đà Nẵng đã lập danh sách 8 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV cùng 2 ứng cử viên do Trung ương phân công về ứng cử; 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 417 người ứng cử đại biểu HĐND quận, huyện và 2.613 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã được công bố theo đúng quy định.

Theo đó, danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng được lập theo 2 đơn vị bầu cử; 85 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX được lập danh sách theo 15 đơn vị bầu cử.

Ở cấp quận, huyện, có 84 đơn vị bầu cử, trong đó 15 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu, 60 đơn vị bầu 3 đại biểu, 4 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Ở cấp phường, xã có 493 đơn vị bầu cử, trong đó 13 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu, 402 đơn vị bầu 3 đại biểu, 61 đơn vị bầu 4 đại biểu và 17 đơn vị bầu 5 đại biểu. Các phường, xã đã lập và niêm yết danh sách 682.339 cử tri; trong đó, 643.294 cử tri bầu 4 cấp, 38.145 cử tri bầu 3 cấp và 900 cử tri bầu 2 cấp.

PV.

Có thể bạn quan tâm