VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 5/4/2017, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đợt sinh hoạt góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng nhằm tăng cường chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tọa đàm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền công tác Đảng

Đánh giá cao công tác đào tạo và tuyên truyền của Đảng bộ Bộ Tài chính

Đảng ủy DATC: Lấy giáo dục chính trị làm nền tảng xây dựng đảng

Tới dự Hội nghị, có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính cùng các đồng chí Bí thư, cấp ủy, đảng viên của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (ngày 5/4/2017).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan Nhà nước; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 06-NQĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành 3 Nghị quyết trên là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận, công tác tư tưởng và tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, xác định rõ nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cấp ủy tại các đảng bộ cơ quan nhà nước, từ đó tạo chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và của toàn thể chính trị - xã hội. Đề cao việc  thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; khắc phục  những hạn chế, yếu kém về tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong công tác cán bộ, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời, các Nghị quyết chuyên đề cũng nhấn mạnh việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, xây đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị nắm bắt, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc đảm nhận của đảng bộ, chi bộ nơi công tác. Trên cơ sở đó, bảo đảm mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên đều có những hành động thiết thực, cụ thể để đưa nghị quyết vào chính công việc của mình.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM