VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành cần phải phối hợp chặt chẽ để đạt đồng thuận cao nhất.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo đảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế ngành diễn ra sáng 26/5.

Phó Thủ tướng "thúc" tiến độ thực hiện dự án nguồn điện BOT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Ưu tiên kinh phí giúp người dân phòng chống thiên tai

Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 4/2016

Sau khi rà soát cụ thể nội dung, tiến độ việc xây dựng dự thảo từng nghị định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh mục tiêu thực hiện bằng được mong muốn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó yêu cầu quan trọng nhất là cải cách thể chế.

Cụ thể, cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh; giải phóng những sự can thiệp không cần thiết của cơ quan Nhà nước dẫn đến sự tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp và người dân trở nên khó khăn hơn.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các bộ, ngành đã rất quyết liệt, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nhằm hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực mình phụ trách, cùng với đó rà soát lại tất cả các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa phù hợp, cản trở phát triển. Cho đến thời điểm này, việc xây dựng dự thảo các nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ tiếp tục khẩn trương thực hiện những phần việc còn lại của mình. Đối với những dự thảo điều kiện kinh doanh đã được thẩm định, Phó Thủ tướng đề nghị vẫn phải tiếp tục hoàn thiện dựa trên kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của bộ chuyên ngành. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành cần phải phối hợp chặt chẽ để đạt đồng thuận cao nhất.

“Không được hình thức, phong trào, mà phải thực chất, bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, trong đó lợi ích của người dân là quan trọng nhất, là yếu tố quyết định”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Tư pháp tập trung thẩm định những dự án còn lại. Trong đó, cần đặc biệt chú ý những vấn đề về nội dung, phạm vi điều chỉnh, không “ôm”, “gộp” tất cả vào Nghị định bởi thực tiễn sẽ đặt ra những yêu cầu phải sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

“Một mặt, phải đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đáp ứng yêu cầu thời gian mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra, mặt khác cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng của các quy phạm pháp luật. Sau khi đã được thẩm định, thậm chí đã được ban hành, cần tiếp tục nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ những vướng mắc”, Phó Thủ tướng nói.

Dự kiến, sau khi các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo, Chính phủ sẽ tiến hành xem xét thông qua theo quy trình rút gọn, bảo đảm các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có thể đi vào cuộc sống ngay sau khi có hiệu lực vào ngày 1/7/2016.

PV.

Có thể bạn quan tâm